Skip to main content

Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 08:56 CET

Idag lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog samtidigt deras avtalskrav. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.

-Våra företag är en del av en global marknad vilket innebär att produktion och utveckling förläggs där förhållandena är mest gynnsamma. Vi kan inte riskera att industrins möjligheter att verka i Sverige fortsätter att försvagas. En ökad internationell konkurrens märks inte bara hos de exporterande företagen, utan även hos dem som traditionellt har arbetat på hemmamarknaden. Småhusföretagen märker nu av ett ökat inflöde av utländska konkurrenter, till exempel från de baltiska länderna, säger David Johnsson, vd på TMF.

En fråga som TMF särskilt kommer att fokusera på i de kommande förhandlingarna handlar om att få till stånd en mer behovsstyrd och verklighetsnära förläggning av arbetstiden. Det innebär att ge företagen möjlighet att anpassa arbetstiderna till efterfrågan och därmed rusta för att möta den hårdnande internationella konkurrensen. På så vis ökar även företagens möjlighet att behålla sina anställda, vilket ger större trygghet för medarbetarna.

En annan central fråga är att i dialog med facket utveckla ett system för att förbättra de anställdas pensionsvillkor. Därför handlar ett av TMF:s yrkanden om att inom ramen för arbetsförkortningen skapa system som förstärker medarbetarnas pensioner.

-Vi ser fram emot konstruktiva förhandlingar, vilket jag också tror att det blir. Men att facken ställer krav på löneökningar på 2,8 % är oroväckande och utan hänsyn till den verklighet vi befinner oss i. Vi har ett gemensamt ansvar att stärka konkurrenskraften och det är svårt att se hur de krav vi nu mottagit bidrar till den utvecklingen. Vi kan inte riskera att prisa ut industrin, säger David Johnsson.

Senare i dag byter TMF även avtalsyrkanden med Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna.

Läs mer om avtalsrörelsen på tmf.se/avtal16

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 070-622 72 05, eva.gluckman@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.