Skip to main content

Trähusbranschen siktar mot rekordår —prognosen ser ljus ut för svenska tillverkare av småhus

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:22 CEST

Den totala orderingången för årets första sju månader visar en ökning på 8,7 % jämfört med samma period förra året. Det visar en sammanställning gjord på uppgifter från medlemmar i bransch- och arbetsgivareorganisationen TMF.

Den totala orderingången för den svenska marknaden under januari - juli 2007 var i antalet lägenheter 2 471 stycken, vilket är en ökning med 8,8 procent jämfört med samma period 2006. Den stora ökningen står gruppbyggda småhus för med en ökning på 44 %. Denna ökning visar bland annat på trähusbranschens stora betydelse som material- och underleverantör till större entreprenörer.

—Svensk trähusindustris industriella sätt att bygga prefabricerat i fabrik gör företagen till eftertraktade leverantörer till de stora byggföretagen. Småhusföretagen bygger tids- och kostnadseffektivt med precisa leveranstider vilket ger dem en stark konkurrenskraft, säger Ronnie Andersson, vice vd och chef för TMF: s verksamhetsområde Bygga.

Styckebyggda småhus visar också upp en ökad orderingång, en begränsande faktor för en fortsatt ökning är marktillgången i framför allt tillväxtregionerna där bristen på byggbar mark är stor.

Den fullständiga marknadsrapporten bifogas, den finns också att ladda ner på TMF:s webbplats www.tmf.se.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ronnie Anderssson, vice vd TMF och chef Bygga
e-post ronnie.andersson@tmf.se, tfn 08-762 72 28.

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
e-post susanne.rudenstam@tmf.se, tfn 08-762 72 73


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 24 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy