This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: Trafik Göteborg
Foto: Trafik Göteborg

Nyhet -

Älvsborgsbrons cykelbana får farthinder

Chikan-liknande farthinder sätts upp på Älvsborgsbrons enda återstående cykelbana. Syftet är att öka säkerheten och förhindra olyckor.

Sedan några veckor tillbaka pågår förberedelser på Älvsborgsbron inför det underhållsarbete som inleds i maj.

Som ett led i detta har den östra gång- och cykelbanan – det vill säga den som vetter in mot staden – på Älvsborgsbron stängts.

Endast den västra gång- och cykelbanan, som alltså vetter ut mot havet, är öppen.

Här är cykeltrafiken dubbelriktad, vilket innebär att cyklister måste visa lite extra hänsyn till varandra för att undvika olyckor. Detta var dessvärre något som inträffade i samband med förra årets underhållsarbete på bron, då det på motsvarande sätt också bara fanns en öppen cykelbana.

Snedställda staket sätts upp
För att öka säkerheten, förhindra olyckor och få ned hastigheten sätts nu chikan-liknande farthinder upp på den västra cykelbanan. Hindren består av snedställda ”staket” som placeras ut parvis ungefär var 50:e meter längs hela cykelbanan, och som förses med reflexer och varningsskyltar.

Farthindren kommer att placeras ut så snart som möjligt.

Trafikverket uppmanar alla cyklister att ha förståelse för denna åtgärd och att visa hänsyn till varandra.

Fortsatt stängd till 2021
Den stängda östra gång- och cykelbanan väntas enligt planerna vara fortsatt stängd fram till oktober 2021, vilket är längre än vad som tidigare meddelats.

Orsaken till den förlängda stängningen är att det arbete som ska utföras på bron nästa år är mer komplext och tidskrävande än tidigare års arbeten. Den mest tidseffektiva och ekonomiskt fördelaktiga lösningen uppges därför vara att hålla den stängda gång- och cykelbanan stängd tills hela arbetet på bron är slutfört.

Klicka här för att läsa mer om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Ämnen

Taggar

Regioner


Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som har i uppdrag att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen att kunna planera sina resor på bästa möjliga sätt.

Presskontakt

Relaterade nyheter