This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: Trafik Göteborg

Nyhet -

"Bananbron" vid Lilla Bommen öppnar igen

Den 7 februari blir det åter nya körvägar för dig som kör från Centralenområdet mot Lilla Bommen. Läs mer här!

”Bananbron” som ansluter Södra och Norra Sjöfarten har av säkerhetsskäl varit stängd sedan i oktober. Den 7 februari har det dock blivit dags att öppna upp bron igen för biltrafik.

Ändrade körvägar
Detta innebär att du som ska från Centralenområdet mot Lilla Bommen kör via "Bananbron" istället för Stadstjänarebron.

Viktigt att tänka på här är alltså att du varken kan eller ska köra mot Lilla Bommen via Stadstjänarebron, se karta nedan. Du kommer dock fortsatt att kunna köra österut mot Gullbergsstrand.

Denna trafiklösning beräknas pågå till och med april.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte
"Bananbron" kommer inte att öppnas upp för gång- och cykeltrafiken, utan gående och cyklister hänvisas precis som idag till nya Stadstjänarebron eller Torsten Henrikssons gångbro vid Nordstan.

Orsaken till trafikomläggningen är arbeten med att montera stål till den del av Hisingsbron som går på land, kallad kollektivtrafikbron.

Läs mer om Hisingsbron här.

Ämnen

Regioner


Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som har i uppdrag att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen att kunna planera sina resor på bästa möjliga sätt.

Presskontakt