This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: Trafik Göteborg
Foto: Trafik Göteborg

Nyhet -

Stora förändringar vid Korsvägen

Två måndagar i rad stängs två av vägarna genom Korsvägen. Korsvägen upphör nu att fungera som rondell.

Ingen som passerar Korsvägen lär ha undgått byggnationen av Västlänken och att det för tillfället tycks hända mer än någonsin.

Det mesta av det som pågår är förberedelser inför en större trafikomläggning som sker i sommar. För biltrafikens del innebär detta att framkomligheten nu begränsas successivt.

Tänk efter före!
Två viktiga saker sker två måndagar i mars, vilket kommer att leda till att Korsvägen inte längre fungerar som en rondell. Ta dig därför en funderare på vilket slutmål du har innan du sätter dig i bilen och av gammal vana tar sikte på Korsvägen.

Väg nr 1 stängs
Måndagen den 16 mars stängs vägen genom Korsvägen för dig som kör på Örgrytevägen mot Korsvägen förbi Svenska Mässan och ska till Södra Vägen in mot city eller vidare till Södra Vägen åt Mölndalshållet.

Detta innebär att du istället får svänga höger in på Skånegatan och vända vid Scandinavium, för att därefter köra tillbaks söderut mot Korsvägen.

Denna väg genom Korsvägen stängs för gott och kommer inte att öppna igen.

Väg nr 2 stängs
Måndagen den 23 mars stängs sedan vägen genom Korsvägen för dig som kommer körande på Södra Vägen från Mölndalshållet och ska vidare norrut mot Skånegatan.

För att nå Skånegatan får du istället svänga höger vid Korsvägen, köra förbi Liseberg mot Focushuset och vända där, för att sedan köra tillbaka på Örgrytevägen mot Korsvägen.

Denna förbindelse öppnar på nytt längre fram under sommaren.

Klicka på kartan för att se hur Korsvägen förändras i mars:

Sväng runt här!
Här nedan är två kartor som visar var du kan svänga runt för att sedan ta dig fram till de destinationer du är att van att kunna nå.

Du som kommer körande från Örgrytevägen och ska till Södra Vägen och/eller åt Mölndalshållet kan i fortsättningen vända här, vid Scandinavium:

Du som kommer körande från Södra Vägen och ska till Skånegatan kan i fortsättningen vända här, vid Focushuset:

Observera att varken kollektivtrafiken eller gång- och cykeltrafiken påverkas av de två biltrafikförändringar som sker i mars.

Mer information om byggnationen av Västlänkens deletapp Korsvägen hittar du här.

Ämnen

Regioner


Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som har i uppdrag att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen att kunna planera sina resor på bästa möjliga sätt.

Presskontakt

Relaterade nyheter