Skip to main content

Nu får sjukhusområdet fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 08:16 CEST

Under vecka 22 påbörjade Tranås Energi grävarbetet inför fjärrvärmeanslutning av sjukhusområdet i Tranås. VA-verken samt minst 17 fastigheter kommer att anslutas och arbetet beräknas pågå till och med oktober.

Den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet är ett ständigt pågående projekt på Tranås Energi och under vecka 22 började man gräva för fjärrvärme på sjukhusområdet. VA-verken, minst ett flerbostadshus och minst 16 villor, med ett värmebehov om sammanlagt ca 900 MWh, kommer att anslutas under hösten.

- Flera av fastigheterna värms idag av egna pannor, direktverkande el eller äldre värmepumpar och då är fjärrvärme ett mycket bra alternativ både ur kostnads- och miljösynpunkt, säger Sven-Olof Söderberg, marknadsingenjör på Tranås Energi.

I dagsläget är det 1,4 km kulvert som ska grävas och i samband med byggarbetet kan framkomligheten i området komma att begränsas i perioder.

Just nu undersöker man på Tranås Energi även intresset för fjärrvärmeanslutning i områdena Bäck, Granelund och Hjälmaryd. Kapacitet till att värma fler hushåll finns redan idag och med det nya kraftvärmeverket i drift kommer fjärrvärmen att gå från 98 % till 100 % förnybar, vilket rimmar väl med Tranås Energis vision om att vara en ledande aktör i övergången till kretsloppssamhället.


Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy