Skip to main content

Konflikt Göteborgs Hamn

Blogginlägg   •   Jan 26, 2017 15:12 CET

Samlastning över Göteborgs hamn i samband med rådande konflikt

Export:

Som en följd av rådande konfliktsituation i Göteborgs hamn kommer export över APMT att försvåras eller helt stoppas så länge konflikten fortlöper. För att undvika förseningar av våra kunders exportgods kommer TransFargo att erbjuda alternativ routing över andra hamnar i södra Sverige eller kontinenten. Målsättningen är att behålla nuvarande seglingar med samma closing, ETA och oceanbåt, men viss förskjutning kan komma att uppstå.

För gods som routas via alternativ hamn så kommer TransFargo från och med nästa vecka, 30 januari, att ta ut ett kostnadstillägg för alternativ routing med USD 15 w/m. Detta berör ENDAST de hamnar som normalt sett lastas ut från Göteborgs hamn. Det vill säga Asien, Mellanöstern och Brasilien. USA och Kanada är för närvarande undantagna då dessa avgångar med ACL fungerar.

Import:

Situationen i hamnen skapar också turbulens för importen, vilket i sin tur genererar extrakostnader för väntetider, containerhyror och diverse punktåtgärder i form av extrapass, helgarbeten och nyttjandet av alternativa terminaler.

Vi har tills nu absorberat denna merkostnad, men eftersom det inte finns någon omedelbar ljusning i sikte tvingas vi börja debitera en väntetids-avgift på SEK 20 w/m för allt gods som överlåts från och med imorgon 26 januari.

Väntetid i samband med in/utlastning av hela containers (FCL) från/till hamnen, har vi också tills nu absorberat, men kommer fr om 30/1 att även debitera dessa kostnader på våra kunder.

Vi hoppas på våra kunders förståelse då detta kostnader är direkt relaterade till rådande konfliktsituation i Göteborg hamn och faktiska kostnadsökningar för att garantera fortsatt hög service till våra kunder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy