Skip to main content

150 års firande: Det stora tågmötet

Nyhet   •   Okt 16, 2012 13:46 CEST

Den 27 september gick Det Stora Tågmötet i Hallsberg av stapeln, arrangerat av Trafikverket, Länstyrelsen Örebro Län och Hallsbergs Kommun. Bland de deltagande fann man H.M.K Carl XVI Gustaf, Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd, Landshövding i Örebro Län Rose-Marie Frebran och Trafikverkets Generaldirektör Gunnar Malm. TransFargo gästade tillställningen.

I år fyller Västra Stambanan 150 år och Det Stora Tågmötet var ett seminarium ämnat för att lyfta fram järnvägens och godstrafikens betydelse för en minskad miljöpåverkan. Såväl möjligheter som utmaningar för järnvägen skulle belysas under denna eftermiddag som inleddes med ett jubileumsfirande på torget i Hallsberg.   

Under seminariet diskuterades främst problematiken kring den rådande kapaciteten på järnvägen. Kapacitetsproblemet leder bland annat till dåliga tågtider och förseningar i trafiken. En del av lösningen ska vara att avsätta mycket pengar för att rusta upp det befintliga järnvägsnätet, vilket skulle kunna innebära dubbla spår på vissa linjer. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 stora satsningar på underhåll och kapacitetsökning av järnvägen*. Man tog även upp diskussionen kring att det upplevs som för dyrt att transportera gods på järnväg.

Per Nordberg, Regional säljare på TransFargo, menar att detta möte kan ses som ett avstamp för att få till en förändring. ”Det är positivt att man sätter Hallsberg och rangerbangården på kartan. Rangerbangården i Hallsberg är norra Europas största och ligger dessutom mycket bra till demografiskt”, säger Per.  ”Läget är bra för vidare transporter och många företag i området har till och med egna järnvägsspår in till sina produktionsenheter. Enligt Rose-Marie Frebran är Bangården i Hallsberg en av landets viktigaste tillgångar för att vi ska klara våra utsläppsmål när det gäller växthusgaser från trafiken, då Hallsberg är Sveriges största järnvägsknut för såväl person- och godstrafik i Sverige**.

 

* Utförande av drift och underhåll av järnväg, Skr. 2012/13:19, 2012-10-04

** Stort tågmöte i Hallsberg - Kungen, statsråd och SJ-ledningen kommer, http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/nyheter/ , 2012-09-06.