Skip to main content

GreenBuilding-certifiering till TransFargo i Malmö

Nyhet   •   Okt 29, 2012 09:06 CET

Till sina nya lokaler i området Sunnanå, Arlöv, utanför Malmö flyttade TransFargo sitt huvudkontor år 2008. Hela fastigheten nyproducerades för ändamålet och innehåller såväl kontor som lager och terminalbyggnad. När projektet startades sattes säkerhet, kvalitet och miljö upp som tre hörnstenar. Nu har kontors- och lagerbyggnaden erhållit GreenBuilding-certifiering.

En GreenBuilding-certifiering utfärdas av Sweden Green Building Council som bedömer och granskar att lokalbyggnaden använder 25 % mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets byggregler). EU-initiativet GreenBuilding lanserades 2004 med syfte att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn.

Att TransFargos kontor och lager i Malmö är byggt enligt denna standard innebär lägre energikostnader samtidigt som att man bidrar till minskad miljöbelastning. ”Vi har en tydlig miljöprofil inom företaget som främst kännetecknas av vårt arbete inom transportsektorn. Därför är det positivt att även vår logistikverksamhet och våra byggnader får en tydlig miljöprofil”, säger Lars-Mikael Andersson, Kvalitets- och Miljöansvarig på TransFargo.