Skip to main content

För lätt att komma undan – tillsynen måste skärpas

Nyhet   •   Maj 15, 2012 08:30 CEST

Företrädare för yrkestrafikbranschen och myndigheter har samlats för att ge sin syn på regelefterlevnaden för yrkestrafik på väg. Det är alldeles för lätt att komma undan reglerna och myndigheterna behöver göra mer, var några av åsikterna som framfördes.

Den 8 mars 2012 fick Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen ett uppdrag från regeringen om att mäta tillståndet för regelefterlevnaden inom gods- buss- och taxibranschen, ge förslag på hur riskvärderingssystemet ska kunna utvidgas samt föreslå eventuella regelförändringar.

Uppdraget ska vara klart den 1 mars 2013 och ska delredovisas den 1 november 2012 för näringsdepartementet. Innan dess ska Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen utföra tillståndsmätningar, det vill säga utföra inspektioner på väg, för att se i vilken grad branschen följer de regler som finns. Först ut är bussbranschen som ska tillståndsmätas under försommaren. Sedan är det dags för godstrafiken som mäts efter sommaren och sist ut är taxibranschen som tillståndsmäts under hösten.

Lyssna på branschen och myndigheterna

För att kunna föreslå eventuella regeländringar och få förslag på hur ett riskvärderingssystem ska se ut, bjöd Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen in företrädare för branschen och andra myndigheter till en workshop. Syftet var att lyssna på deras behov för att mer effektivt kunna arbeta vidare.

Workshopen hölls den 10 maj och bland de inbjudna fanns företrädare för bland andra Svenska Taxiförbundet, Transportgruppen, Sveriges Åkeriföretag, Bussbranschens Riksförbund, Polisen, Trafikverket, Trafikanalys, Skatteverket och MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Företrädarna delades in i grupper och fick arbeta med att svara på frågor om varför regelefterlevnaden i branschen är så dålig, vilka problem det finns med den befintliga tillsynen, vilka åtgärder som man tycker myndigheterna ska göra samt vilka självsanerande åtgärder branschen själva kan göra.

Enklare regler och mer effektiva sanktioner

Bland de åsikter som framfördes kom dessa fram:

  • Anledningen till att reglerna inte följs är att det är lätt att komma undan reglerna och att risken att åka fast eller drabbas av sanktioner är liten. Det lönar sig ekonomiskt att inte följa reglerna som dessutom upplevs som alldeles för komplicerade.
  • Tillsynen behöver skärpas och en förutsättning för det är ökad kompetens inom myndigheterna samt ett ökat samarbete mellan Transportstyrelsen och Polisen för att mer effektivt sätta fast de som bryter mot reglerna.
  • Enklare regler gör att fler följer dem. Färdskrivare och redovisningscentraler bör införas på taxibilar. Poliser ska få större möjlighet att utfärda sanktionsavgifter direkt vid vägen. Trafiktillståndet ska kunna dras in om redovisningen är bristfällig.
  • Branschen kan införa certifiering och andra kvalitetssystem som en åtgärd för självsanering.

Alla deltagare på workshopen bjöds in till en referensgrupp som ska följa med under regeringsuppdragets arbete.

För mer information, kontakta:

Henrik Olars, pressansvarig för väg och järnväg på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 2042

E-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se  

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.