Skip to main content

Många skadas när de åker buss i Stockholms län

Nyhet   •   Aug 26, 2015 08:30 CEST

Ett hundratal personer skadas varje år när de åker buss inom Stockholms län. Hälften av de skadade är över 65 år och en klar majoritet av dessa är kvinnor. Det visar en sammanställning som Transportstyrelsen gjort över rapporterade olyckor som sker ombord på buss.

Transportstyrelsen har sammanställt data från olycksrapporteringssystemet STRADA över olyckor som skedde i bussar i Stockholms län mellan åren 2011 och 2013.

Varje år skadas fler än hundra personer inom Stockholms län så svårt att de behöver uppsöka akutsjukvård efter att ha råkat ut för en olycka ombord på buss eller vid på- eller avstigning. Ungefär hälften av dessa personer är 65 år eller äldre och en klar majoritet, tre av fyra, är kvinnor. 7 procent av personerna blev allvarligt skadade och nästan var femte person blev inlagd på sjukhus efter olyckan.

Vid en genomgång av olyckorna framgår det att ungefär hälften av de skadade passagerarna stod upp i bussen och skadade sig när de föll omkull. Orsaken till att de föll var i de flesta fall att bussen gjorde en kraftig inbromsning. I många av de olyckor som berodde på att bussen accelererat kraftigt, uppgav personerna att de var i färd med att sätta sig ned, men att de inte hunnit göra det innan bussen startade.

– Att åka buss är i många avseenden ett bra sätt för äldre att färdas i trafiken, men det finns även faktorer som gör bussåkandet riskfyllt för denna grupp. Äldre personer har i många fall sämre balans och svårare att ta sig fram än vad många yngre personer har. En följd av detta blir att de ibland behöver extra tid på sig för att hinna med att sätta sig ned vid påstigning och för att ta sig ut genom dörrarna vid avstigning, säger Therese Malmström, STRADA-samordnare på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.

Busstrafiken håller ofta ett högt tempo där det inte alltid tas hänsyn till detta vid på- och avstigning och även om medvetenheten hos bussföraren finns kanske han eller hon inte uppmärksammar att äldre personer står i mittgången . Om passagerarna inte hunnit sätta sig innan chauffören accelererar, finns en risk att denne faller.

Från 2011 till 2013 har antalet sjukhusrapportade fall ökat från 93 till 154, vilket kan förklaras av att antalet olyckor har ökat men det kan också bero på att akutsjukhusen blivit bättre på att fånga upp och registrera de personer som sökt vård till följd av fall ombord på buss.

– Trots att det är svårt att få en heltäckande bild över de olyckor som sker ombord på buss, är det uppenbart att problemet existerar och att det är angeläget att arbeta för en säkrare färd för alla bussresenärer, säger Therese Malmström.

Trafikförvaltningen vilka ansvarar för Storstockholms Lokaltrafik (SL) och som är kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län, har numera tillgång till STRADA och arbetar med att titta på den här typen av olyckor.

Läs hela rapporten ”Översiktlig genomgång av sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden 2011 - 2013” nedan.

Mediekontakt:

Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen, 010- 495 4042, 070- 601 60 65, henrik.olars@transportstyrelsen.se

Therese Malmström, STRADA-samordnare på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen, 010- 495 5877, therese.malmstrom@transportstyrelsen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.