Skip to main content

Så upplevde tågoperatörerna tilldelningen av avgångstider på järnvägen

Nyhet   •   Maj 15, 2014 09:01 CEST

Tilldelningen av avgångstider på järnvägen på sträckan Stockholm-Göteborg är inte konkurrensneutral och diskriminerar SJ:s konkurrenter. Det säger representanter för tågföretag som intervjuats i en rapport från Transportstyrelsen.

Från och med oktober 2010 gäller fri konkurrens vad gäller all trafik på järnväg. I och med detta är det fritt fram för andra operatörer än SJ att ansöka om tåglägen för långväga persontrafik.

I kapacitetstilldelningsprocessen för tågplan 2014 lämnade fyra operatörer ansökningar om långväga snabbtågstrafik på sträckan Göteborg-Stockholm. Dessa var SJ, MTR, Citytåg samt Skandinaviska Jernbanor (Blå Tåget) där MTR och Citytåg var nya utmanande operatörer på sträckan. I och med att operatörerna i flera fall ansökte om samma tåglägen ställdes Trafikverkets tillämpning av samråd, samordning och prioriteringskriterier för första gången på sin spets.

Transportstyrelsen publicerar nu en rapport där man intervjuat representanter för de operatörer som utmanar SJ på sträckan Stockholm – Göteborg om hur de upplevde tilldelningsprocessen av kapaciteten på järnvägen.

I korthet kommer man fram till:

  • Processen med tilldelning av avgångstider för sträckan är inte konkurrensneutral utan är diskriminerande för SJ:s konkurrenter
  • Det finns ett behov av en mer transparent process där utfallet är mer förutsägbart
  • Det finns ett önskemål om att tilldelningen sker med datoriserade verktyg för att tilldelning ska kunna genomföras mer effektivt
  • Operatörerna samordnade sina önskemål sinsemellan och kom överens om vem som skulle tilldelas olika tåglägen.

 Utifrån vad man kommer fram till i rapporten, tänker Transportstyrelsen göra följande:

  • Transportstyrelsen avser att fortsätta följa hur kapacitetstilldelningsprocessen tillämpas ur ett konkurrens- och effektivitetsperspektiv, bland annat med anledning av de iakttagelser som gjorts rörande samrådsförfarandena och möjliga effektiviseringar av processen.
  • Transportstyrelsen genomför en analys av effekter för operatörer och resenärer när antalet avgångar med persontåg förändras på en utvald sträcka. Även effekter för företag som bedriver godstrafik på järnväg och godskunder kommer att ingå i analysen.
  • Transportstyrelsen har beslutat om forskningsmedel för åren 2014-2015 när det gäller frågan om samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av kapacitet.
  • Transportstyrelsen genomför tillsyn av kapacitetstilldelningen utifrån gällande lagkrav. Fokus kommer att vara på de olika processtegens förmåga att leverera en körbar, samhällsekonomiskt effektiv tågplan.

Läs hela rapporten ”Marknadstillträde för långväga persontrafik på järnväg” i sin helhet på Transportstyrelsens webbplats.

Mer information:

Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 4042

E-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy