Skip to main content

102 personer omkom på järnvägen 2015

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 09:00 CET

Antalet omkomna inom järnvägstrafiken håller sig på ungefär samma nivå som föregående år. Den absoluta majoriteten av de som omkommer gör det när de vistas i spårområdet. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Det är säkert att åka tåg i Sverige. Mellan 2011 och 2015 har ingen passagerare omkommit på järnvägen. Dödsfallen sker istället utanför tåget och under 2015 omkom 102 personer att jämföra med 103 personer för 2014 och 111 personer för 2013.

Det kan vara olika orsaker till att folk vistas i spårområdet. De allra flesta befinner sig olovligt där. 93 personer omkom när de olovligt vistades i spårområdet. Under 2014 uppgick den siffran till 92 personer, 2013 uppgick de till 103 personer. Anställda som vistas lovligt i spåret eller som arbetar ombord på tåget riskerar också att råka ut allvarliga olyckor. Under 2015 var det en anställd som omkom, vilket är samma som 2014. Under 2013 omkom ingen anställd.

Övriga omkom i plankorsningar och 2 omkom när de ramlade ner på spåret.

– Utvecklingen går inte åt något särskilt håll inom järnvägsområdet utan ser ungefär likadant ut som föregående år, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Sammanfattningsvis var 2015 ett genomsnittligt år baserat på antal omkomna i järnvägsdriften. Under perioden 2007-2015 omkom i genomsnitt 98 personer per år, att jämföra med 102 personer 2015.

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn av infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Bland annat gör man tillsyn på Trafikverkets säkerhetsrutiner inom järnvägen.

Under 2013-2014 skedde ett antal urspårningar och andra incidenter i spårområdet där det fanns indikationer på att trafikledningen hos Trafikverket inte agerade rätt. Transportstyrelsen genomförde då ett antal tillsyner mot trafikledningen. Dessa visade på brister i dokumentation samt hur man följde bestämmelserna. Transportstyrelsen krävde då förändringar och en uppföljande tillsyn gjordes under 2015. Den tillsynen visade att man åtgärdat bristerna på ett bra sätt.

Av de som omkommit i järnvägsdriften brukar i genomsnitt cirka 65 procent klassificeras som självmord, vilket innebär att ovanstående uppgifter kan komma att ändras i den fastställda statistiken när händelserna har klassificerats som olycks- eller självmordshändelser.

Mer preliminär olycksstatistik finns i rapporten ”Trafiksäkerheten i Sverige 2015” nedan.

Mediekontakt:

Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 4042, e-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se

Eva Linmalm, analytiker på Transportstyrelsen

Telefon: 010–495 55 05, e-post: eva.linmalm@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.