Skip to main content

2015 års supermiljöbilspengar förbrukade

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2015 14:59 CEST

Tillräckligt många supermiljöbilar har registrerats i Sverige under 2015 för att hela årets anslag på 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremier är taget i anspråk. Det innebär att Transportstyrelsen inte kan betala ut premier till bilköpare som köpt en supermiljöbil under slutet av juli och framåt förrän vi fått nya pengar i anslag från regeringen.

Hittills i år har Transportstyrelsen betalat ut drygt 3 600 supermiljöbilspremier på totalt 142 miljoner kronor till supermiljöbilsägare. Samtidigt har ytterligare cirka 2 000 supermiljöbilar som uppfyller de tekniska kraven för premien registrerats i vägtrafikregistret under maj, juni och juli. Det innebär att det kvarvarande anslaget på cirka 73 miljoner kronor inte kommer att räcka till alla bilar som registrerats under juli. Transportstyrelsen handlägger ärendena i tur och ordning utifrån registreringsdatum.

70 miljoner har använts för 2014 års bilar

2014 års anslag på 100 miljoner kronor räckte till bilar som registrerades fram till augusti månad 2014. Efter beslut från regeringen kunde Transportstyrelsen använda 2015 års anslag för att betala ut supermiljöbilspremier till resterande bilägare som köpt supermiljöbil under förra året. Cirka 70 miljoner kronor av 2015 års anslag har använts till att betala ut supermiljöbilspremier till bilägare vars fordon registrerades under 2014.

Premieutbetalningarna återupptas 2016

Regeringen har lämnat besked om att alla som köper supermiljöbilar under 2015 kommer få sina ärenden prövade av Transportstyrelsen och premier kommer kunna betalas ut med 2016 års anslag. Detta innebär dock att köpare av supermiljöbilar från och med nu kommer behöva vänta innan Transportstyrelsen kan betala ut premien.

Stor efterfrågan på supermiljöbilspremien (regeringens webbplats)

– Vi avser att fortsätta vår handläggning av premierna under hösten, men vi tvingas skjuta på själva utbetalningen av förklarliga skäl. Vi kan inte betala ut pengar vi inte har. Vår ambition är dock att vi ska kunna genomföra utbetalningarna så snabbt och smidigt som möjligt efter årsskiftet, säger Eva Lexon, enhetschef på Transportstyrelsen.

Mer om supermiljöbilspremie på Transportstyrelsens webbplats

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.