Skip to main content

260 personer omkom på vägarna 2015

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 08:00 CET

Antalet omkomna i den svenska vägtrafiken minskar stadigt under åren, samtidigt som trafiken har ökat. Enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen omkom 260 personer på vägarna under 2015. Det var lika många som år 2013 och är det lägsta antalet omkomna sedan andra världskriget.

Under modern tid har det som mest omkommit 1 313 personer under 1965 och 1966. På den tiden var dessutom antal fordon i trafik ungefär en tredjedel så stort som i dag.

– Varje dödsolycka är en stor tragedi men ser man på utvecklingen av de omkomna på några års sikt går utvecklingen ändå åt rätt håll, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Under 2015 har 160 bilförare och bilpassagerare omkommit i vägtrafiken vilket är högre än för 2014 då 137 bilister omkom. Det var då den lägsta siffran i modern tid.

Antalet omkomna motorcyklister har ökat under 2015 och ligger nu på ungefär samma nivå som 2011 efter flera år där antalet omkomna motorcyklister stadigt minskat. Under 2015 omkom 45 personer på MC jämfört med 31 omkomna motorcyklister under 2014.

Antalet omkomna cyklister var 17 under 2015 vilket är nästan hälften så många som 2014 då 33 cyklister omkom i trafiken. Variationerna över åren är dock stora och 2013 omkom 15 cyklister.

– Slumpen spelar väldigt stor roll och är en del av förklaringen till skillnaderna i statistiken. Dessutom kan vädret påverka. En fin sommar gör att fler väljer cykel istället för bil, säger Maria Ågren.

Av de omkomna cyklisterna var 13 personer 55 år eller äldre. 14 cyklister har omkommit i kollision med motorfordon och tre i singelolyckor.

Antalet omkomna fotgängare som har blivit påkörda av motorfordon i trafik är det lägsta på lång tid, det minskade från 56 år 2007 till 27 år 2015. Av de fotgängare som omkom 2015 var 12 personer 65 år eller äldre.

203 av de omkomna under 2015 var män, 57 var kvinnor.

Underlaget för beräkning av antal allvarligt skadade för år 2015 är inte klart. De uppgifterna kommer från akutsjukhusen och anger risken att drabbas av medicinsk invaliditet. Preliminärt ser Transportstyrelsen dock en minskning av antal allvarligt skadade. Det är för tidigt att säga hur stor minskningen är.

På grund av större bortfall under 2013, 2014 och 2015 av polisens inrapportering av olyckor med svåra personskador kommenteras inte antalet svårt skadade personer.

Uppgifter i media innan årsskiftet sa att 265 personer omkommit under 2015, men då var olyckorna inte korrekt definierade som vägtrafikolyckor. Bland annat räknas olycksfall där fordonet inte är inblandat och självmord bort ur statistiken. Den officiella statistiken presenteras senare i vår av Trafikanalys och då kan siffran justeras ytterligare.

Mer preliminär olycksstatistik finns i rapporten ”Trafiksäkerheten i Sverige 2015” nedan.

Mer utförlig statistik sorterat på län och färdsätt finns i Excel-fil ”Preliminär olycksstatistik i vägtrafikolyckor 2015” nedan.

Mediekontakt:

Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 4042, e-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se

Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen

Telefon: 010–495 56 66, e-post: khabat.amin@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.