Skip to main content

263 personer omkom på väg under 2016

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 09:15 CET

Under 2016 omkom preliminärt 263 personer i vägtrafiken. Det är en ökning från 2015, då 259 personer omkom på väg. Det visar preliminär statistik som Transportstyrelsen tagit fram.

Antalet omkomna på svenska vägar har under många år minskat stadigt. De senaste åren har dock minskningen av antal omkomna i vägtrafiken avtagit.

– Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen och har varit mycket framgångsrikt. För en positiv utveckling framöver kommer det att behövas ännu mer effektiva och målstyrda åtgärder, säger Maria Ågren, Transportstyrelsens generaldirektör.

Under 2016 omkom 149 bilförare och bilpassagerare i olyckor på väg. Det är en minskning från 2015, då 159 personer omkom.

Under 2016 omkom 37 motorcyklister, jämfört med 44 under 2015. Av dessa omkom 23 personer i singelolyckor.

Antalet omkomna cyklister var 19 under 2016 jämfört med 17 under 2015.

15 cyklister omkom vid kollision med motorfordon och 4 i singelolyckor.

Av de omkomna i trafiken var 39 fotgängare som omkommit efter att ha blivit påkörda av motorfordon, att jämföra med perioden 2011-2015 då i genomsnitt 45 fotgängare per år omkommit i den typen av olyckor. Av de fotgängare som omkom 2016 var 5 barn under 18 år. 18 personer var 65 år eller äldre.

Ytterligare preliminär statistik över säkerheten inom svensk väg finns i Trafiksäkerheten i Sverige 2016.

Kontakt media

Tomas Fredlund, trafiksäkerhetsanalytiker på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen, telefon010-495 58 98, e-post tomas.fredlund@transportstyrelsen.se

Monica Näslund, pressansvarig, tel 010-495 31 83, e-post: monica.naslund@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy