Skip to main content

31 personer omkom med fritidsbåt år 2015

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 08:30 CET

Antal personer som omkom i fritidsbåtsolyckor ökade under året jämfört med 2014. 31 personer omkom jämfört med 22 personer 2014. Däremot var det ingen person som omkom inom yrkessjöfarten. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

2014 omkom 22 personer i fritidsbåtsolyckor och 6 personer inom yrkessjöfarten. 2015 ser annorlunda ut då dödsolyckorna bara förekom med fritidsbåtar. Den absoluta majoriteten av de omkomna har troligtvis drunknat. Ingen har förolyckats i samband med kollisioner med andra båtar eller andra föremål. Kanotolyckorna har varit fler än vanligt, 6 omkomna mot normala 1-2. Det har dessutom inträffat flera allvarliga incidenter med kanoter. Samtliga som har omkommit i fritidsbåtsolyckorna är män eller pojkar.

Även om ingen omkom inom yrkessjöfarten var det preliminärt 34 stycken som skadades allvarligt. Hälften av skadorna uppkom i så kallade personolyckor då till exempel en i besättningen halkar och skadar sig. Resterande är sjöolyckor som har med driften av fartyget att göra, till exempel en grundstötning.

Transportstyrelsen arbetar med att försöka öka rapporteringen av tillbud inom yrkessjöfarten.

– Tillbudsrapportering är en viktig förutsättning för det proaktiva säkerhetsarbetet och ett mycket viktigt underlag för vårt arbete inom analys och tillsyn, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen. Som det är nu är det bara befälhavaren på ett fartyg som måste rapportera tillbud, men som vi har sett inom luftfarten får vi en bättre helhetsbild av tillbuden när andra än befälhavaren har rapporteringsskyldighet.

Exempel på kategorier som skulle kunna omfattas av rapporteringskrav är lotsar, personal inblandade i hanteringen av ett fartyg i hamn och annan personal än befälhavaren som utför säkerhetsrelaterade uppgifter ombord på ett fartyg.

När det gäller området fritidsbåtar har Transportstyrelsen med anledning av det ovanligt höga antalet omkomna kanotister tagit kontakt med Kanotförbundet. Bland annat har Kanotförbundet handlat in vattenskyddande mobilfodral som deras anslutna kanotcentraler kan låna ut, hyra ut eller sälja till dem som hyr kanoter.

– Vi har i några års tid pratat om att fungerande mobiltelefoner räddar många liv i fritidsbåtssammanhang. Under 2015 har det kommit till vår kännedom att minst 8 personer har kunnat räddas till livet sedan de hamnat i sjön men haft vattenskyddade mobiltelefoner som gjort det möjligt att kalla på hjälp, säger Maria Ågren.

Mer preliminär olycksstatistik finns i rapporten ”Trafiksäkerheten i Sverige 2015” nedan.

Mediekontakt:

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig för sjöfart och luftfart på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 4119, e-post: eva-mari.lofqvist@transportstyrelsen.se

Jonas Ekblad, analytiker inom fritidsbåtsverksamheten på Transportstyrelsen

Telefon: 010–495 32 94, e-post: jonas.ekblad@transportstyrelsen.se

Mikael Hellgren, statistiker inom sjöfart på Transportstyrelsen Telefon: 010–495 40 35, e-post: mikael.hellgren@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.