Skip to main content

Åtgärder efter Kebnekaise-haveriet återrapporterade

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 09:59 CET

Transportstyrelsen har rapporterat till Statens haverikommission (SHK) hur de rekommendationer som myndigheten fick i SHK:s slutrapport om flygolyckan vid Kebnekaise den 15 mars 2012 tas omhand. Bland annat har en utredning av säkerhetskulturen vid LFV påbörjats.

Transportstyrelsen fick sammanlagt 14 rekommendationer från Statens haverikommission i haveriutredningen om flygolyckan vid Kebnekaise den 15 mars 2012. Rekommendationerna har Transportstyrelsen fått utifrån sitt ansvar gällande tillsyn, tillstånd och regelgivning. I redovisningen till Statens haverikommission återrapporterar Transportstyrelsen hur rekommendationerna tas omhand. Transportstyrelsen håller med om samtliga rekommendationer från SHK. Merparten av de åtgärder som vidtas med anledning av rekommendationerna planeras vara genomförda senast före årsskiftet 2014/2015.

Den enskilt mest omfattande rekommendationen gäller genomförandet av en utredning av säkerhetskulturen inom LFV. Här har Transportstyrelsen, genom myndighetens experter i Human
Factors/Människa-Teknik-Organisation, påbörjat en utredning som ska bidra till att skapa förutsättningar för LFV att behålla det som fungerar bra och utveckla det som fungerar mindre bra ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Arbetet genomförs i dialog med LFV.

Säkerhetskultur handlar, enligt den definition som Transportstyrelsen arbetar efter, om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet.

– Att arbeta med sin säkerhetskultur är mycket viktigt för alla organisationer i branschen och något som vi som myndighet vill verka för genom vår tillsyn inom till exempel luftfarten, säger Tomas Olsson, chef för infrastrukturenheten på sjö- och luftfartsavdelningen inom Transportstyrelsen.

Flera av de övriga rekommendationerna omfattade flygtrafiktjänst och förutsättningarna för kontrollerat luftrum. I vissa fall kommer rekommendationerna att tas omhand i kommande förändringar av till exempel regler och tillämpningar, såväl internationella som nationella. Vissa åtgärder hade redan påbörjats innan SHK:s rapport redovisades.

Transportstyrelsen fick också rekommendationer som omfattar bland annat kompetens och bemanning hos sjö- och flygräddningstjänsten (JRCC), som Sjöfartsverket ansvarar för. Här har Sjöfartsverket tagit fram ett antal åtgärder som redovisats till Transportstyrelsen. Åtgärderna kommer att följas upp inom ramen för Transportstyrelsens tillsyn av verksamheten.  

Ytterligare frågor:

Tomas Olsson, chef infrastrukturenheten inom sjö- och
luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen, 010-495 37 02.

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig sjö- och luftfart på Transportstyrelsen, 010-495 41 19


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera