Skip to main content

Äldre båtar undantas från krav på tank för toalettömning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:04 CET

Fritidsbåtar som är byggda före 1 juli 1998 bör undantas från kravet på att båtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning.  Det föreslår Transportstyrelsen till regeringen. Transportstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att genomföra ett förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar.

Regeringen beslutade den 23 juni att ge Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet beräknas vara genomfört 2014 i särskilt känsliga områden som Östersjön, Skagerrak, Kattegatt, Öresund samt sjöar och inre vattendrag. 2016 ska förbudet vara genomfört även i resten av landet (Bottenviken och Bottenhavet).

Förbudet innebär i korthet:

  • Ett generellt förbud om att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium.
  • Ett utrustningskrav att fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning till mottagningsanordning. Äldre båtar får möjlighet till dispens från kravet.
  • Ett krav på fritidsbåtshamnar att ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta landtoaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggningar. Det är behoven som styr vilka möjligheter som ska finnas i en viss hamn.

Transportstyrelsen föreslår till regeringen att undantag från utrustningskravet ska ges om båten är byggd före 1 juli 1998. Undantaget för äldre båtar är avsett att minska kostnaderna och besväret för de båtägare som har båtar med en ofullständig toalettinstallation. Datumet har valts eftersom EG:s fritidsbåtsdirektiv då trädde i kraft med krav på utrymme för toalettinstallation i nya båtar.

De båtar som är undantagna från utrustningskravet får inte släppa ut toalettavfall vart som helst. Båten måste bland annat befinna sig på tillräckligt avstånd från land. Mer precist måste båten befinna sig minst 2 nautiska mil utanför linjen för fartområde D och längre än 2 nm från närmaste kust/ö.

I så kallade inre vatten (insjöar, kanaler osv.) kommer det att vara helt förbjudet att släppa ut toaavfall.

Läs mer om förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar och förslaget till undantag i sin helhet på www.transportstyrelsen.se/toalettuppdraget. Här finns även kartor med exempel.

Ytterligare information

Har du ytterligare frågor, kontakta Erik Eklund, enhetschef fartygstekniska enheten på Transportstyrelsen, tel 0734-32 15 70.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera