Skip to main content

DYR, GUB, REA & USH - TILLBAKA I CIRKULATION

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 08:13 CEST


Transportstyrelsen har genomfört en översyn av de bokstavskombinationer som är undantagna från användning i registreringsnummer. Resultatet av översynen är ett beslut om att 69 tidigare undantagna bokstavskombinationer åter ska användas vid tilldelning av registreringsnummer.

När ett fordon registreras i vägtrafikregistret tilldelas det ett registreringsnummer med tre bokstäver och tre siffror. Ett stort antal bokstavskombinationer har genom åren plockats bort eftersom man bedömt att de kunnat väcka anstöt hos allmänheten. Listan över undantagna kombinationer har nu reviderats.

– Vi bedömer att den revidering vi nu gjort ger en mer enhetlig och konsekvent hållning i frågan om vilka bokstavskombinationer som bör vara undantagna och varför, säger Mikael Andersson, pressansvarig för trafikregistret på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen undantar generellt kombinationer av fem olika anledningar.

  • Ord eller begrepp som kan användas nedsättande om personer som t.ex. DUM, FUL eller LAT.
  • Ord eller begrepp med sexuell eller annan kroppslig innebörd som t.ex. LEM, NYP eller RAP.
  • Ord eller begrepp med drogrelaterad innebörd som t.ex. GHB, LSD eller XTC. 
  • Förkortningar om vissa organisationer t.ex. ETA, KKK eller BSS.
  • Ord som är siffror t.ex. TRE, FEM eller SJU.

Revideringsarbetet har bedrivits med utgångspunkt i tidigare beslut om undantagna kombinationer, erfarenheter och direkta synpunkter från allmänheten. Ambitionen har varit att uppdatera listan till dagens situation och samtidigt etablera en konsekvent nivå i bedömningen.

– Det står var och en fritt att ha åsikter om vilka bokstavskombinationer som ska vara undantagna. Men den här listan anser vi på ett bra sätt speglar den allmänna uppfattningen i frågan, säger Mikael Andersson.

Förändringarna i vägtrafikregistret kommer att genomföras under hösten 2010.

För mer information kontakta:

Mikael Andersson, Pressansvarig för trafikregistret, Transportstyrelsen, 019-19 76 69 eller
070-609 76 69. 

Bilaga

Förteckning åter tillåtna bokstavskombinationer samt undantagna bokstavskombinationer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy