Skip to main content

Enklare att hämta nytt körkort

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 00:00 CEST

Ett större antal utlämningsställen för körkort och färdskrivarkort samt säkrare produktion vid körkortstillverkning. Det är innebörden av nya regler som började gälla den 1 maj 2014.

Från och med 1 maj övertar landets postombud hanteringen av utlämnande av körkort och färdskrivarkort. Förändringen innebär att antalet utlämningsställen ökar påtagligt, från 300 till 1600. Det innebär en förenkling för en person att hämta ut sitt körkort. Postombuden är fler, ofta belägna där folk sköter sina vardagsärenden och har generösa öppettider vilket innebär en förbättrad tillgänglighet.

– Inte minst kommer det här att underlätta för de som bor i glesbygden, säger Transportstyrelsens körkortsdirektör Katarina Fröberg.

Samtidigt inför Transportstyrelsen också en extra kontroll i tillverkningsprocessen av körkort. Kontrollen innebär att fotot jämförs med föregående körkorts foto. Syftet är att förhindra identitetsbrott vid produktionen och att förhindra försök till förfalskningar.

– Fotojämförelsen innebär en förstärkt grad av säkerhet eftersom vi kan förhindra att ett felaktigt körkort skickas ut. Jag ser kontrollen som ett bra komplement till postombudets identitetskontroll vid själva utlämnandet, säger Katarina Fröberg.

Mer information:

  • Peter Andersson, sakkunnig i körkortsfrågor, körkortsavdelningen, 070-301 41 79.
  • Mikael Andersson, pressansvarig för körkortsavdelningen, 070-609 76 69. 

Fakta – tillverkning och utlämnande av körkort 

Årligen tillverkas mellan 600 000 – 1 000 000 körkort och cirka 50 000 färdskrivarkort. Av dessa utgör den absoluta majoriteten förnyelser.

Kontrollen med att jämföra körkortsbilder har tidigare tillämpats vid tillverkning av körkort för att ersätta ett förlustanmält körkort.

Kontrollerna bidrar till att det regelbundet avslöjas försök till bedrägerier. Ärenden som avslöjas överlämnas till Polisen för vidare hantering.

Utlämning av körkort har tidigare hanterats av Postens företagscenter. Förändringen till utlämning av körkort hos postombud grundar sig på att Posten vill öka tillgängligheten med fler ombud och längre öppettider.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera