Skip to main content

​Flygningar till norra Irak åter tillåtna

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 15:41 CET

Transportstyrelsen har beslutat att åter tillåta flygningar mellan Sverige och norra Irak. Bakgrunden till beslutet är information från den irakiska luftfartsmyndigheten om åtgärder för att upprätthålla säkerheten i luftrummen ovanför norra Irak.

Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen av svenskt flyg. Transportstyrelsen är också den myndighet som ger så kallade trafiktillstånd till flygbolag som vill flyga från Sverige till länder utanför EU.

Transportstyrelsen beslutade den 27 november och 10 december att begränsa trafiktillstånden för de irakiska flygbolagen Iraqi Airways, Zagros Jet och Germania. Besluten innebar att bolagen inte fick flyga från och till Sverige och Erbil samt Sulaymaniah. Orsaken till besluten var den ökade militära aktiviteten i norra Irak. Luftfartsmyndigheterna i flera andra EU-länder hade också valt att begränsa flygningarna till området av samma orsak.

Transportstyrelsen har nu fått information från den irakiska luftfartsmyndigheten. Myndigheten försäkrar att militära operationer över irakisk luftrum inte kommer att äga rum utan att de först blivit godkända, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att säkerställa säkerheten för civil flygtrafik. Samarbete mellan den irakiska myndigheten samt övriga civila och militära parter sker kontinuerligt för att identifiera och undanröja möjliga hot som kan påverka den civila luftfarten som trafikerar irakiskt luftrum.

– Transportstyrelsen bedömer därför att det inte längre finns tillräckligt starka skäl att behålla det flygförbud som vi fattade beslut om den 28 november respektive 10 december, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning.

Beslutet undantar inte på något sätt ansvaret för flygbolagen att genomföra kontinuerliga säkerhetsanalyser för flygningar till området.

Transportstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om så skulle behövas.

Mediekontakt

Simon Posluk, chef enheten för marknad, miljö och analys på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, telefon 010-495 37 60

Pressansvariga på Transportstyrelsen

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy