Skip to main content

Fortfarande för få toatömningsstationer för fritidsbåtar

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 09:18 CEST

Drygt två månader efter att det blev förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar saknas fortfarande många tömningsstationer runt om i Sverige. På ett år har antalet anläggningar som rapporterats in till Transportstyrelsen bara ökat med ungefär 30. Att utbyggnaden går för långsamt framgår även av de anmälningar om brister i mottagning som båtägare skickat in.

Den 1 april trädde förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i kraft. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Det finns ungefär 900 000 fritidsbåtar i Sverige, varav cirka 100 000 har eller kan installera möjligheter för toatömning till land. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas av förbudet.

I Sverige finns minst 1000 fritidsbåthamnar. Fritidsbåtshamnar drivs av till exempel kommuner och båtklubbar. Av dem vet Transportstyrelsen, genom sin inventering, med säkerhet att det finns ca 270 sugtömningsanläggningar som är öppna för alla besökare och cirka 100 privata anläggningar i landet. För ett år sedan var det minst 240 öppna hamnar som erbjöd sugtömning, en ökning på ett år med ungefär 30 anläggningar. Det innebär att det behöver installeras många fler anläggningar i fritidsbåtshamnarna för att tillgodose behovet av sugtömning.

Ansvaret för att avgöra vilket behov av anläggningar som finns och att installera mottagningsanordningar ligger på fritidsbåthamnarna.

– Det är viktigt att fritidsbåthamnarna tar sitt ansvar, för att det ska vara lätt för fritidsbåtägarna att göra rätt. Men hittills ser vi att många hamnar inte tagit sitt ansvar fullt ut säger Lina Petersson, handläggare på Transportstyrelsen av frågor som rör toalettavfall från fritidsbåtar.

För att få ytterligare kunskap om hur behoven ser ut runt om i landet uppmanar Transportstyrelsen båtägare att rapportera in brister i tillgång till anläggningar av toatömning i hamnarna. Sedan förbudet infördes i april har ett 40-tal anmälningar kommit in.

– Om vi får in sådana rapporter kan vi kontakta hamnen för att resonera kring avfallsfrågan. Om det finns några brister som behöver åtgärdas kan vi förelägga om att så ska ske, säger Lina Petersson.

Ytterligare information

Lina Petersson, handläggare av frågor som rör toalettavfall från fritidsbåtar, tel. 010-495 32 52

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig, tel. 010-495 41 19

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.