Skip to main content

Fortsatt få fartyg som överträder svavelgränser

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 09:24 CEST

Snart åtta månader har gått sedan skärpta regler mot svavelutsläpp från fartyg infördes i bland annat Östersjön och Nordsjön. Transportstyrelsen har tagit cirka 300 oljeprover från fartyg som trafikerar svenska vatten. Ungefär 3,5 procent av dem har visat på överträdelser av den tillåtna svavelhalten.

Den 1 januari 2015 började nya regler i ett EU-direktiv att gälla som innebär att gränsen för den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle sänktes kraftigt. Svaveldirektivet (2012/33/EU) innebär att den högsta tillåtna svavelhalten i marina bränslen inom svavelkontrollområden (SECA, Sulphur Emission Control Area) från och med 1 januari 2015 är 0,10 viktprocent. SECA-områden är Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och Nordamerikas kustområden. Det innebär alltså att fartyg som trafikerar svenska vatten berörs.

Transportstyrelsen ansvar för tillsynen av reglerna kring svavel i marint bränsle. För att kontrollera att de nya reglerna följs har myndigheten utökat antalet inspektioner av fartyg som trafikerar svenska vatten. Vid en svavelinspektion gör Transportstyrelsen både dokumentationskontroll av till exempel bunkerkvitton och tar bränsleprover.

Sedan de skärpta svavelreglerna infördes har Transportstyrelsen fram till slutet av augusti tagit cirka 300 oljeprover på fartyg som anlänt till svenska hamnar. Av dessa har 10 prover visat på misstänkta överträdelser, det vill säga cirka 3,5 procent av proverna. Alla dessa fall har lämnats vidare till utredning om åtalsanmälan. Proverna som överskrider gränsvärdena kommer både från fartyg som går enbart inom SECA-området och tillfälligt inom SECA.

– Siffrorna från Sverige överensstämmer ungefär med hur det ser ut inom EU som helhet, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen. Sverige tar oljeprover i större omfattning än de flesta andra EU-länder.

Transportstyrelsen kommer att fortsätta arbeta för att tillsynen ska ske där den största risken för överträdelser finns och kommer även införa nya tillsynsmetoder från och med hösten 2015. Bland annat har myndigheten upphandlat bärbara mätinstrument som inspektörerna kommer kunna ha med sig ombord för att direkt få en indikation om fartyg har fel bränsle i tankarna.

– Vi kommer även att fortsätta att samarbeta med bland annat Chalmers gällande möjligheterna att använda mer avancerade tillsynsmetoder, säger Ingrid Cherfils.

Chalmers har idag en landbaserad mätstation utanför Göteborgs hamn som kan ”sniffa” till sig avgaserna från fartygen.

Ytterligare information

Anna Petersson, chef sektionen för miljö på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, tel. 010-495 32 49

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig sjö- och luftfart, tel. 010-495 41 19

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy