Skip to main content

Koldioxiden från nya bilar minskar – men inte snabbt nog (pressmeddelande från Trafikverket och Transportstyrelsen)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:26 CET

Koldioxidutsläppen för nya bilar som registrerades under förra året är mindre än någonsin förut. Det visar den årliga statistik som Transport-styrelsen idag överlämnar till EU för 2012. Men ytterligare minskningar är nödvändiga och bland annat därför inför nu EU straffavgifter mot biltillverkare som ett ytterligare incitament.

Koldioxidutsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskade från 142 gram/km under 2011 till 136 gram/km under 2012. Det är en minskning med 6 gram/km. Minskningen beror först och främst på att andelen dieselbilar i Sverige är fortsatt hög och att bilarna blir allt mer energieffektiva.

– Under 2012 såg vi nya typer av hybridfordon göra tydlig entré på marknaden. Samtidigt fortsatte andelen bensindrivna personbilar att sjunka. Under 2012 var siffran endast 30 procent jämfört med 66 procent 2007, säger Anders Larsson, direktör för transportregisteravdelningen på Transportstyrelsen.

Historiskt bra effektiviseringstakt

Under de senaste åren har energieffektiviteten för de nya personbilarna förbättrats markant och Sverige är i dag ett av de länder i EU där bilarnas genomsnittliga utsläpp sjunker fortast.

– På bara fem år har nya personbilar blivit 25 procent effektivare och det måste ses som en historisk utveckling, säger Lars Nilsson, miljödirektör på Trafikverket. Utvecklingen inom området har inneburit en minskning av utsläppen av växthusgaser med cirka 280 000 ton årligen, jämfört med om dagens bilar hade haft samma utsläppsvärden som 2007 års bilar.

EU inför straffavgifter mot biltillverkare

År 2009 infördes en EU-förordning om högsta koldioxidutsläpp från personbilar, med krav att biltillverkarna senaste 2015 i medeltal ska klara 130 g/km och ett långsiktigt mål på 95 g/km till 2020. (Förhandlingar om att omsätta målet 2020 till krav pågår nu inom EU.)

Målet för 2015 ligger inom räckhåll, men för att intensifiera arbetet mot 2020 års mål kommer EU från och med i år att utkräva straffavgifter från biltillverkare vars personbilar har för höga koldioxidutsläpp. 2012 är det första år som straffavgifter kommer att krävas ut för. Avgiften fastställs enligt en speciell uträkningsmodell. Åren 2012-2014 tillämpas dock en nedsättning av avgifterna (75% år 2012, 50% år 2013 och 25% 2014) och först 2015 tillämpas systemet med straffavgifter fullt ut utan inskränkningar. Avsikten är att ge fordonsindustrin tid att anpassa sina fordon för att bli mer energieffektiva.

Mer information:

Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket, 010-123 59 19. Karim Barsoum, utredare, Transportstyrelsen, 010-495 62 08.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy