Skip to main content

Koldioxidutsläppen fortsätter att öka trots fler bränslesnåla nya bilar

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 08:17 CET

Pressmeddelande från Transportstyrelsen och Trafikverket

Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Minskningen från 164 gram/km till 151 gram/km innebär en minskning med 13 gram/km. Men trots det ökar den totala mängden utsläpp från vägtrafiken. Orsaken är att den förbättrade ekonomin inneburit ökad trafik.

I dagarna lämnar Transportstyrelsen statistik till EU över koldioxidutsläpp för nyregistrerade personbilar. Vägen mot lägre koldioxidutsläpp fortsätter, och den rekordminskning som konstaterades för ett år sedan följs nu av en ännu större minskning. Totalt minskade utsläppen från nya bilar med cirka 13 gram/kilometer, vilket är den största minskningen någonsin. Det motsvarar en minskad bränsleförbrukning på 30 miljoner liter och en sänkning av koldioxidutsläppen med 70 000 ton.

Minskningen är ett resultat av energieffektivare diesel-, bensin- och etanolbilar samt en kraftig ökning av andelen nyregistrerade dieselbilar (från 40 procent under 2009 till 49 procent 2010). Det tillsammans med skrotningen av äldre bränsletörstiga bilar har inneburit en sänkning av koldioxidutsläppen på drygt 150 000 ton.

Andelen biodrivmedel fortsätter att öka inom vägtransportsektorn: från 5,2 procent under 2009 till 5,6 procent 2010. Huvudorsaken är ökad användning av biogas i personbilar och bussar. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen på drygt 100 000 ton.

Bilen måste få minskad betydelse

Den rekordartade minskningen av koldioxidutsläpp från nya personbilar och den ökade användningen av biobränslen räcker emellertid inte för att kompensera för den ökade trafiken. Totalt ökar utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 100 000 ton. Sedan 1990 har utsläppen ökat med 10 procent, vilket motsvarar 1,7 miljoner ton.

Det är tydligt att effektivare motorer och biobränslen inte räcker för att kompensera för trafikökningen, utan som mest kan stabilisera utsläppsnivåerna. Om minskningar ska till, måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur. Bilen måste få minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart.

Mer information:

Tabell inklusive fakta koldioxidutsläpp 2008 – 2010 (PDF-fil, 58 kB)

PM från Trafikverket – Ökade utsläpp från vägtrafiken trots rekordartad energieffektivisering av nya bilar (PDF-fil, 311 kB)

Statistik över koldioxidutsläpp från tidigare år finns på Transportstyrelsens webbplats.

För mer information kontakta:

  • Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket, 0243-759 69.
  • Karim Barsoum, systemförvaltare, Transportstyrelsen, 019-19 26 56.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy