Skip to main content

Kraftigt ökat antal återkallade körkort

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:19 CEST

Antalet återkallade körkort fortsätter att öka. Det visar Transportstyrelsens halvårsstatistik som presenteras i dagarna. Under första halvåret 2013 har totalt 19 960 körkort återkallats, jämfört med 12 887 återkallelser under motsvarande period förra året. Det innebär en ökning på 55 procent.

– En stor del av ökningen kan förklaras av de extra kraftinsatser vi gjort för att arbeta bort gamla oavslutade ärenden, säger Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen. Vi har nu nått vårt mål och har idag inga nämnvärda problem med kötider. Samtidigt tror jag också att vi nu kan se effekter av det förbättringsarbete vi har genomfört sedan vi tog över körkortsverksamheten under 2010.

Ökning för tredje året i rad

Transportstyrelsen övertog körkortsverksamheten från landets länsstyrelser 2010 och intrimningsproblem resulterade i påtagligt minskat antal återkallelser: 6 831 under första halvåret 2010.

Sedan dess har antalet återkallelser ökat för varje år, och 2013 ser ut att bli det mest omfattande året hittills med totalt 19 960 återkallade körkort under årets första halva.

Återkallade körkort första halvåret

2010 6 831
2011 12 595
2012 12 887
2013 19 960

Den överlägset vanligaste orsaken till att ett körkort återkallas är ”en väsentlig överträdelse” (återkallelsegrund 4). Det rör sig i första hand om grova hastighetsöverträdelser, men omfattar också till exempel körning mot rött ljus, olovlig körning och brott mot väjningsplikt. Antalet återkallelser i kategorin ökade från 5 573 under första halvåret 2012 till 10 813 under första halvåret 2013. En ökning med 94 procent.

Antalet körkort som återkallas på grund av ”opålitlighet i nykterhets-hänseende” (återkallelsegrund fem) ökar också kraftigt. Från 223 under första halvåret 2012 till 746 under första halvåret 2013. Bakgrunden till en körkortsåterkallelse i denna kategori är antingen så kallade LOB-anmälningar (lagen om omhändertagande av berusad person) eller någon typ av narkotikabrott.

– Ökningarna på de här områdena handlar mycket om att vi numera direkt kan starta upp en utredning när vi får in signaler från polis eller andra myndigheter. Jag känner mig mycket tillfreds med att vi arbetat bort våra handläggningsköer, säger Katarina Fröberg.

Mer information
För detaljerad statistik besök Transportstyrelsens webbplats via länken
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Kraftigt-okat-antal-aterkallade-korkort/?transportarea=All

Kontaktpersoner
Solweig Höög-Persson, stf direktör, körkortsavdelningen. Transportstyrelsen, 070-287 01 59
Mikael Andersson, pressansvarig, Transportstyrelsen, 070-6097669
(Medicinska frågor) Lars Englund, chefsläkare, Transportstyrelsen, 070-5673076

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy