Skip to main content

Luftfartsstyrelsen driftsätter teoriexamination via Internet– tar ytterligare ett steg mot 24-timmarsmyndighet

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:42 CET

Luftfartsstyrelsen startar i dagarna verksamheten för teoriexaminationer via Internet på bred front. Samtliga teoriexaminationer för trafikflygarcertifikat och privatflygarcertifikat kommer att genomföras on line i det nya systemet. Det blir dessutom möjligt att välja när och var proven ska skrivas . Examinationssystemet överensstämmer därmed med tankegångarna kring den s.k. 24-timmarsmyndigheten.

Luftfartsstyrelsen har under drygt två år arbetat med att ta fram ett nytt examinationssystem tillsammans med leverantören LPLUS från Tyskland. Systemet kommer att vara i drift dygnet runt, året runt och kommer att möjliggöra provskrivning från vilken dator som helst, oavsett var i världen man befinner sig, förutsatt att det finns en internetuppkoppling.

Verksamheten riktar sig till de elever som genomför pilotutbildning vid en svensk flygskola, i eller utanför Sverige. Sverige är också det enda land i Europa som kan erbjuda den flexibilitet som det nya systemet ger. Flera stora europeiska länder erbjuder t.ex. pilotexaminationer endast vid fasta provplatser och vid fyra tillfällen om året.

Teoriexaminationer kommer att äga rum vid registrerade provplatser under övervakning av auktoriserade provvakter, i båda fallen godkända av Luftfartsstyrelsen. I de flesta fall kommer flygskolorna själva att ha både en roll som provplats och provvakt, vilket ger en unik möjlighet att själva planera sina examinationer så att de passar in i flygskolans kursplanering. Flygskolorna kommer att arbeta i systemet genom att godkänna eleverna att skriva prov och direkt efter genomförd examination även få en återmatning av provresultat och inom vilka ämnesområden eleven eventuellt inte blev godkänd.

–Vi ser också stora fördelar kvalitetsmässigt, då den tidigare manuella provhanteringen nu helt försvinner och därmed de risker som en manuell hantering av Sveriges årliga ca 10 000 prov innebär, framhåller Magnus Eneqvist, som arbetat med införandet av systemet.

För ytterligare kommentarer, kontakta Magnus Eneqvist (flyginspektör), mobiltel 0709-20 20 21, eller via e-post, magnus.eneqvist@luftfartsstyrelsen.se.

Luftfartsstyrelsen är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar för den civila luftfarten. I detta ingår t ex att ansvara för regler, tillstånd och tillsyn inom svensk luftfart, övervaka, analysera och utvärdera luftfartens utveckling samt även vara expert i frågor som rör bl a fysisk planering, miljö, kris- och beredskapsplanering. Luftfartsstyrelsen ansvarar även för flygräddningstjänsten. Luftfartsstyrelsen har ca 250 medarbetare i Norrköping, Sollentuna (tillsyn) och Göteborg (flygräddningstjänst).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera