Skip to main content

Minskat antal återkallade körkort under 2016

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 08:08 CET

Bild av ett svenskt körkort

Antalet körkortsåterkallelser i landet minskade under 2016. Totalt fattade Transportstyrelsen cirka 31 000 återkallelsebeslut under året. Det är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var cirka 34 000 beslut.

Majoriteten ärenden där Transportstyrelsen fattar beslut om att återkalla ett körkort initieras i och med att en körkortsinnehavare rapporteras för ett trafikbrott. Resultatet för 2016 visar att återkallelserna minskat i kategorier som beror på trafikbrott som rattfylleri och fortkörningar, samtidigt som antalet återkallelser på grund av vissa andra orsaker som opålitlighet i nykterhetshänseende eller medicinska skäl har ökat.

– Hur många körkort vi återkallar påverkas naturligtvis om flödet av ärenden in till oss förändras, säger Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2015 2016 Återkallelsegrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 6 609 5 389 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 283 278 Smitning
Återkallelsegrund 3 1 004 960 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 18 759 16 823 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1 436 1 513 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 329 170 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 4 318 4 520 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 3 976 3 660 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 6 3 Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 34 726 31 527

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Var femte återkallelse pga. rattfylleri försvann under 2016

Antalet återkallelser på grund av rattfylleri (återkallelsegrund 1) minskade med ungefär en femtedel jämfört med året innan. Samtidigt visar Polisens egna siffror att antalet nykterhetskontroller minskat med över 30 procent under samma period.

– Att återkalla körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Innebär det minskade antalet återkallelser en risk för att fler farliga förare finns kvar på vägarna – så är det givetvis bekymmersamt, konstaterar Katarina Fröberg.

Samtidigt som det återkallades cirka 5 400 körkort på grund av rattfylleribrott under 2016 beviljade Transportstyrelsen cirka 1 600 körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att en person som dömts för rattfylleri (alkohol) får möjlighet att behålla körkortet med motkrav på att bekosta installation av alkolås i sin bil samt att underkasta sig regelbundna medicinska kontroller. Totalt har Transportstyrelsen beviljat cirka 9 000 körkort med villkoret alkolås sedan möjligheten infördes 2012.

– Alkolås ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil, men då krävs det att man går med på de krav vi ställer. Idag är det var fjärde rattfyllerist som väljer alkolåset och vi ser gärna att den andelen ökar, säger Katarina Fröberg.

Variationer i landet

Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2015 och 2016. I de flesta länen sjunker antalet återkallelser medan antalet återkallelser ökar i två län (Blekinge län och Gotlands län).

– Vi vet att det är normalt med vissa variationer när det handlar om hur återkallelser av körkort ökar och minskar över åren och det gäller i synnerhet på länsnivå. Så har det alltid varit och det finns inget som tyder på annat än att det rör sig om naturliga variationer, säger Katarina Fröberg.

Kontaktpersoner för media

  • Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen, Transportstyrelsen, 010-495 79 01.
  • Mikael Andersson, pressansvarig, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy