Skip to main content

Nu går flyttlasset för körkort och yrkestrafik

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 08:41 CET

All körkorts- och yrkestrafikhantering flyttar från landets 21 länsstyrelser till Transportstyrelsen den 1 januari. Bättre service för allmänheten och effektivare verksamhet ligger bakom flytten.

 − Genom att samla verksamheten på ett ställe får vi möjligheter att utveckla hanteringen, inte minst när det gäller att nyttja modern teknik, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

I och med att Transportstyrelsen får ansvaret införs elektronisk förvaltning med fler automatiserade tjänster och snabbare service. Meningen är att man ska kunna sköta en stor del av sina ärenden via webbplatserna Körkortsportalen och Yrkestrafiken, som båda byggs ut med nya tjänster. En utökad telefonservice kompletterar för den som vill eller behöver prata med en handläggare.

Effektivt och sparsamt

Den nya organisationen är ett steg på vägen mot att göra Sverige till ett föregångsland inom e-förvaltning – med välutvecklade och tillförlitliga tjänster – samtidigt som man hushållar med skattepengar. På sikt beräknas det nya systemet ge besparingar, för såväl allmänheten och näringslivet som för samhället i stort.

− Vi har erfarenheter sedan tidigare, då bilregistret samlades i en myndighet, att lägga om verksamheter till elektronisk förvaltning. Nu räknar vi med att kunna göra samma vinster inom körkortsområdet, säger Staffan Widlert.

Redan i början av december började Transportstyrelsen arbetet med att omvandla länsstyrelsernas pappersarkiv från de senaste två åren till elektroniskt format. Det arbetet förväntas pågå fram till sommaren 2010. Under den perioden finns risk för störningar.

För mer information kontakta:

  • Mikael Andersson, pressansvarig för trafikregistret, informationsavdelningen,
    019-19 76 69, 070-609 76 69.

Mer information:

Bilaga: Fakta - Transportstyrelsen (PDF-fil, 36 kB), öppnas i nytt fönster

Bilaga: Körkort till Transportstyrelsen (PDF-fil, 986 kB), öppnas i nytt fönster

Bilaga: Kontaktvägar körkort & yrkestrafik (PDF-fil, 50 kb), öppnas i nytt fönster

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy