Skip to main content

Nya miljözoner kan ge renare luft i städerna

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 12:26 CET

Dagens bestämmelser om miljözoner kan utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Transportstyrelsen föreslår två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter.

Trafik med tunga fordon som inte uppfyller särskilda utsläppskrav kan idag begränsas i miljözoner. Transportstyrelsen har utrett hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska kunna inkluderas i bestämmelserna.
Myndigheten föreslår två nya miljözoner, klass 2 och klass 3.

  • Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.
  • Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

    Transportstyrelsen har gjort en fallstudie för att få en bild av konsekvenserna om miljözoner införs i Stockholms kommun.

- Vi ser att kostnaderna för enskilda och företag kan bli mycket stora, beroende på storleken på miljözonerna och i vilken takt bestämmelserna införs, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Miljözon klass 2 förväntas bidra till förbättrad luftkvalitet fram till 2030. Efter 2035 kommer miljözon klass 2 att vara relativt verkningslös eftersom den svenska fordonsflottan då till stor del uppfyller kraven för zonen.

Miljözon klass 3 beräknas däremot bidra med en tystare och renare luft i stadsmiljön under längre tid.

Kommunerna ska även i fortsättningen reglera om var och när bestämmelserna om miljözoner ska gälla. Transportstyrelsen föreslår också att polisen ska övervaka att bestämmelserna efterlevs. Nya vägmärken ska bidra till kännedom om reglerna.

Utredningen är lämnad till näringsdepartementet.

Kontakt:

Kristofer Elo, utredare, Transportstyrelsen, tel 010-49 55771, kristofer.elo@transportstyrelsen.se

Monica Näslund, pressansvarig, tel 010-49 53183, monica.naslund@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy