Skip to main content

Nya vägar för inlandssjöfarten

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2019 08:04 CEST

Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar - det som gemensamt kallas inre vattenvägar. De nya områdena omfattas av skärgårdsområden norr om Göteborg, delar av ostkusten från Kalmarsund i söder till Öregrundsgrepen i norr samt Göta kanal. 

– Vi bedömer att sjöfartsnäringens intresse för inlandssjöfart är stort och vi är glada över att kunna möjliggöra ytterligare områden för trafik. En ökad trafik på våra inre vattenvägar utvecklar och förbättrar transporterna i Sverige. När mer gods kan flytta över från landsväg till vattenväg gör det transportsystemet både säkrare och mindre påfrestande för miljön, säger Johan Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen.

Farlederna ska göras trafikerbara

Till största delen är farlederna i dessa områden anpassade för viss mindre handelssjöfart och för fritidsbåtar. Farlederna har mycket varierande kapacitet vad gäller vilken storlek på fartyg som kan trafikera. För att möjliggöra trafik för fartyg anpassade för inlandssjöfart, så kallade IVV-fartyg, behöver farledernas djupförhållanden undersökas. Därför har Sjöfartsverket i samarbete med Trafikverket påbörjat sjömätning av farleder. Resultatet kommer att ligga till grund för bedömning av eventuella kapacitetshöjande åtgärder och förbättringar av den befintliga utmärkningen som är nödvändiga för att göra farlederna trafikerbara för inlandssjöfart.

De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om ca 6-8 månader. Detta efter att de skickats till EU-kommissionen för notifiering och uppdatering av förteckningen över EU:s inre vattenvägar. 

Karta i högupplöst version.

Mer om inre vattenvägar på Transportstyrelsens webbplats.

Kontakt för media:

Johan Skogwik, sektionschef Transportstyrelsen
010-495 33 37

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.