Skip to main content

Ökad efterfrågan på flygresor

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 08:01 CEST

Antalet avresande från svenska flygplatser väntas öka med 5 procent under 2014 jämfört med 2013. Det visar Transportstyrelsens vårprognos, som har ändrats uppåt jämfört med föregående prognos. Främsta orsaken är att efterfrågan på flygresor ökat.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över passagerarantal och flygrörelser. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning.

De prognoser som Transportstyrelsen tar fram baseras på statistiska modeller, där den ekonomiska utvecklingen används som grund för att förklara trafikutvecklingen. Ytterligare information om förutsättningar på luftfartsmarknaden som kan komma att påverka trafikutvecklingen hämtas också in bland annat vid dialogmöten med flygbranschen.

Höstens prognos över passagerarutvecklingen för 2014 ligger 1 procentenhet högre jämfört med vårens prognos. För antalet passagerare väntas enligt huvudprognosen en ökning med 5 procent jämfört med 2013 (4 procent i höstprognosen).

– Under januari till augusti 2014 har efterfrågan på flygresor ökat med 5 procent. Detta trots att den svenska ekonomin utvecklats svagt och bland annat Konjunkturinstitutet tvingats justera ned de ekonomiska prognoserna jämfört med i våras, säger Helen Axelsson, statistiker på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning.

– Vi ser att sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen och flygresandet försvagats under senare år. Den kompletterande marknadsinformation som vi får vid dialog med flygbranschen är därför mycket betydelsefull under arbetet med att ta fram prognoserna.

Sett över hela perioden fram till och med 2020 väntas antal avresande passagerare öka med i genomsnitt drygt 3 procent per år.

Läs Transportstyrelsens höstprognos för flygresor på Transportstyrelsens webbplats.

Ytterligare frågor

Helen Axelsson, statistiker på sjö- och luftfartsavdelningen inom Transportstyrelsen
Tel 010-495 41 67


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy