Skip to main content

Positiva besked i körkortsfrågan

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:07 CET

Normala handläggningstider, kortare väntetider i telefon och en betydligt bättre situation jämfört med för bara ett halvår sedan. Det beskedet har Transportstyrelsen lämnat till Näringsdepartementet vid ett uppföljningsmöte av Transportstyrelsens verksamhet.

Starten har varit besvärlig och mödosam men nu efter 10 månader står Transportstyrelsens körkortsverksamhet på betydligt stadigare grund. Köerna har arbetats ned och handläggningstiden för de vanligaste ärendetyperna är idag högst tre veckor. Rimliga handläggningstider innebär också drastiskt minskade telefonköer, då färre ringer och efterlyser besked i sina ärenden.

– Med gemensamma krafter har vi vänt trenden och nu går det åt rätt håll. Den kritik vi fått från enskilda och inte minst JO har nu rättats till. Det återstår dock fortfarande mycket arbete och vi kommer att fortsätta, bland annat genom att införa flera e-tjänster för att förbättra och förenkla, säger Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert.

En samlad kraftansträngning ligger bakom det positiva resultatet. Nära 100 extraanställda har förstärkt körkortsverksamheten. Samtidigt har personalstyrkan genomfört mer än 12 500 övertidstimmar och detta har gett resultat. Nu riktas fokus på att arbeta av de ärenden som kräver utredningsarbete. Där är situationen fortfarande otillfredsställande med för långa handläggningstider, även om situationen förbättrats under hösten.

– Transportstyrelsen har verkligen arbetat på bra för att komma i kapp med väntetiderna och har nu väsentligt förbättrat tillgängligheten. Starten blev tuff och människors irritation och kritik var berättigad. Med nya e-tjänster och bra rutiner kan snart fler uppleva att service och kundfokus är Transportstyrelsens kännetecken, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Trafiksäkerhetsaspekten viktig

Frågan om körkortstillstånd är inte alltid enkel. Det är en avvägning mellan samhällets krav på säkerhet i trafiksystemet och den enskildes behov av körkort. Transportstyrelsens uppdrag är att pröva den enskildes behov gentemot säkerhetskrav i form av hälsa och lämplighet. Ibland kan det bli omfattande utredningar för att komma fram till ett korrekt beslut.

– Avvägningarna vi gör handlar om trafiksäkerheten på våra vägar och det är viktigt att vi, där det behövs, gör ett grundligt utredningsarbete. I ena vågskålen ligger ett för medborgarna trafiksäkert system, i den andra ligger en människas personliga integritet och frihet, säger Staffan Widlert.

Läs mer:

Läs mer om Transportstyrelsens körkortsverksamhet.

För mer information kontakta:

Birger Höök, direktör vid trafikregistret, Transportstyrelsen, 019-19 77 01, 070-588 89 01.
Mikael Andersson, pressansvarig för trafikregistret, Transportstyrelsen, 019-19 76 69, 070-609 76 69.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera