Skip to main content

Reklamspärren återinförs för besiktningsföretagen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 08:09 CET

Från och med den 21 december 2013 återinför Transportstyrelsen reklamspärr vid adressköp för företagen inom besiktningsbranschen. Besiktningsföretagen har åtnjutit ett tidsbegränsat ettårigt undantag för att kunna bygga upp egna kundregister. Cirka 81 000 fordonsägare berörs.

Eftersom besiktningsmarknaden öppnats för kommersiella aktörer har Transportstyrelsen anpassat den adressinformation myndigheten erbjuder de 10 aktörerna på besiktningsområdet. De flesta besiktningsföretagen skickar i dagsläget ut erbjudanden om besiktning till fordonsägare och de skickas till adresser besiktningsföretagen köper från Transportstyrelsen. Köpen sker enligt samma regler som gäller för övriga företag som avser att skicka ut direktadresserad reklam.

Transportstyrelsens anpassning har inneburit en inskränkning i förhållande till den information Bilprovningen tidigare fick från vägtrafikregistret under monopoltiden.

Reklamspärr i vägtrafikregistret 
Medborgare som inte vill att deras adressuppgifter används till reklam har möjlighet att begära en reklamspärr i vägtrafikregistret. Reklamspärren innebär att deras adresser undantas och inte lämnas ut vid försäljning. Adresser som är spärrade i Nix-adresserat systemet undantas också vid försäljning.

Under hösten 2012 kom indikationer på ett ökat antal körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, med bland annat medial uppmärksamhet i frågan. Transportstyrelsen fattade därför beslut om ett ettårigt undantag från reklamspärren i våra adressleveranser till besiktningsföretagen. Undantaget skulle säkerställa att medborgare inte drabbades av körförbud på grund av informationsbrist. Samtidigt gav undantaget besiktningsföretagen en möjlighet att bygga upp egna kundregister inför framtiden.

– Vi ska inte sälja adressuppgifter om personer som uttryckligen motsatt sig att deras uppgifter används för reklamändamål, säger Anders Larsson, direktör för transportregisteravdelningen. Att vi nu återinför reklamspärren torde därför inte vara en kontroversiell åtgärd. 

Kontaktpersoner:

  • Anders Larsson, direktör, transportregisteravdelningen, 076-724 44 29. 
  • Mikael Andersson, pressansvarig, kommunikationsavdelningen, 070-609 76 69.

Faktaruta 

Kontrollbesiktning – fordonsägarens ansvar 

För att ett fordon ska få köras i trafik ska det vara kontrollbesiktat. Företag i besiktningsbranschen skickar normalt ut erbjudanden om kontrollbesiktning, men det är alltid en fordonsägares ansvar att se till att besiktning sker i tid. Om ett fordon inte besiktas i tid inträder körförbud och fordonet får då inte köras. 

Hur kan en fordonsägare kontrollera besiktningsstatus för sitt fordon? 

Det ska vara lätt att kontrollera när ett fordon ska besiktas och om fordonet har en giltig besiktning. Det finns flera sätt att kontrollera detta:

  • Ett fordons besiktningstermin/sista besiktningsdatum skrivs ut på fordonets registreringsbevis.
  • Ett fordons besiktningstermin/sista besiktningsdatum skrivs ut på på varje fordonsskatteavi. (Om fordonet nyligen fått körförbud bifogas information om detta.) 
  • Senaste godkända besiktning och besiktningsterminen//sista besiktningsdatum framgår i e-tjänsten ”Sök uppgift om annat fordon”på Transportstyrelsens webbplats.
  • Senaste godkända besiktning och besiktningsterminen/sista besiktningsdatum framgår via Transportstyrelsens app ”Mina fordon”. Appen är gratis att ladda ner. 
  • Senaste godkända besiktning och besiktningsterminen/sista besiktningsdatum framgår via Transportstyrelsens sms-tjänst ”Besiktningsuppgifter”. Tjänsten kostar 3 kr (teleoperatörens avgifter tillkommer). 
  • Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor, 0771-14 15 16, kan lämna uppgift om senaste godkända besiktning och besiktningstermin. 
Relaterad information:
Tidigare pressmeddelande ”Fordonsägare får inbjudan till besiktning”, 2012-12-28
Fordonsbesiktning på Transportstyrelsens webbplats
Information om adressköp på Transportstyrelsens webbplats
Konkurrensutsatt fordonsbesiktning på Transportstyrelsens webbplats
Nix adresserat på svedma.se (öppnas i nytt fönster)


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera