Skip to main content

Rekordstor minskning av nya bilars koldioxidutsläpp

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 08:15 CET

Pressmeddelande från Transportstyrelsen och Vägverket

Den svenska fordonsparken fortsätter minska sina koldioxidutsläpp. Det visar statistik från Transportstyrelsen på nya personbilar som lämnas till EU i dagarna.  Minskningen från 174 gram/km till 164 gram/km är den största sedan mätningarna startade år 1978. Huvudorsaken till de minskade utsläppen är att bränsleeffektiva dieselbilar har ersatt etanolbilar i nybilsförsäljningen av miljöbilar.

– Utsläppen fortsätter att minska och extra glädjande är det att minskningen ökar från år till år. Kopplingen mellan miljöpåverkan och avgifter bli tydligare. Ökad miljöstyrning av fordonsskatten för personbilar från och med 2011 är ett steg på vägen, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Totalt minskade utsläppen från vägtrafiken i Sverige med 1 procent eller 200 000 ton förra året. Det visar beräkningar av vägtrafikens utsläpp som Vägverket snart kommer lämna till regeringen. Utöver mer energieffektiva personbilar spelade även energieffektivisering av övriga fordon och ökad andel biobränslen in. Detta motverkades till viss del av ökad trafik. Utsläppen ligger idag 10 procent över målet om oförändrade utsläpp mellan 1990 och 2010. Målet kommer därför inte kunna nås.

Om trafiken hade varit oförändrad hade istället utsläppen minskat med 14 procent, målet hade då varit nått med marginal.

Vägverket har tagit fram en handlingsplan för begränsad klimatpåverkan där man skriver att det inte kommer räcka med energieffektivisering och ökad andel förnybar energi för att långsiktigt klara klimatmålen.

– Det kommer även krävas en ny syn på samhälle och transportsystem där bilen har mindre roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas i effektiv och tillförlitlig kollektivtrafik och förbättrade möjligheter till cykling säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

För mer information kontakta:

  • Håkan Johannesson, nationell samordnare, Vägverket, miljöstrategiska enheten,
    0243-759 69.
  • Mikael Andersson, pressansvarig för trafikregistret, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy