Skip to main content

Sex personer omkom med svenskregistrerade flyg 2015

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 09:30 CET

Under 2015 omkom sex personer inom allmänflyget och åtta personer skadades allvarligt. Olyckorna förekommer i den del av luftfarten som inte är linjefart eller bruksflyg, det vill säga skärmflyg, hängflyg och privatflyg. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Inte sedan 2012 har antalet omkomna inom svensk luftfart varit så många. Då omkom 12 personer. Inom linjefart och chartertrafik har ingen omkommit eller skadats allvarligt med ett svenskregistrerat luftfartyg på mer än 10 år. 3 personer har omkommit sedan 2007 inom det så kallade bruksflyget. Bruksflyg är verksamhet där flyg används för särskilda uppgifter inom till exempel jordbruk, fotografering eller flygräddning. Inom allmänflyget omkom 1 person år 2014, 2013 uppgick den siffran till 5 personer.

Under 2015 har åtta personer skadats allvarligt med svenskregistrerade luftfartyg. Fem av dessa skadades vid skärmflygning och tre vid hängflygning. Under 2014 skadades sju personer allvarligt och även då skedde majoriteten av skadorna i samband med skärmflygning och hängflygning.

Majoriteten av de som omkommit eller skadats allvarligt under den redovisade perioden är män.

– Även om olyckorna inom den kommersiella luftfarten är ytterst få görs ändå ett omfattande arbete med att analysera de cirka 8000 händelser som registreras inom den svenska luftfarten varje år, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Under 2015 har några kategorier av händelser bevakats mer ingående, bland annat intrång på bana, luftrumsintrång, avåkning av bana, laserhändelser, haverier och allvarliga tillbud. En fördjupad analys av avåkning på bana har gjorts och analysen har mynnat ut i ett antal rekommendationer till flygplatser och flygbolag.

När det gäller allmänflyget har Transportstyrelsen gjort en del fördjupade analyser inom bland annat haverier och luftrumsintrång samt gjort en del informationsinsatser angående nya EU-föreskrifter inom det flygoperativa området.

Mer preliminär olycksstatistik inom luftfarten finns i rapporten ”Trafiksäkerheten i Sverige 2015” nedan.

Mediekontakt:

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig för sjöfart och luftfart på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 4119, e-post: eva-mari.lofqvist@transportstyrelsen.se

Anders Johansson, statistiker inom luftfarten på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 31 27, e-post: anders.o.johansson@transportstyrelsen.se

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.