Skip to main content

Transportstyrelsen återkallar tillståndet för TX Logistik

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 18:00 CEST

Företaget TX Logistik som kör gods på järnväg i Sverige, Danmark och Norge får sitt tillstånd att bedriva järnvägstrafik återkallat. Anledningen är att företaget brister i sina säkerhetsrutiner, bland annat inom riskhantering och kontroll av personal med arbetsuppgifter som påverkar trafiksäkerheten. Tillståndet upphör att gälla från och med den 5 oktober.

Transportstyrelsen återkallar tillståndet att bedriva järnvägstrafik eftersom företaget inte kunnat visa att de har ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Det innebär att TX Logistik brister i sina säkerhetsrutiner, bland annat inom riskhantering och kontroll av personal med arbetsuppgifter som påverkar trafiksäkerheten. Alla företag som opererar inom järnvägen, både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, måste ha ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Har man inte det, ökar risken för olyckor och det bidrar också till osund konkurrens.

– Det finns en risk att bristerna som påvisats kan leda till olyckor på järnvägen. TX Logistik saknar kunskap och förmåga att hantera säkerhetsrisker i sin verksamhet och det ser vi mycket allvarligt på, säger Anders Ullvén, chef sektion järnvägsföretag på Transportstyrelsen.

Vid en säkerhetstillsyn i november 2014 gjorde Transportstyrelsen en systemrevision av TX Logistik för att se om företaget har ett fungerande säkerhetsstyrningssystem som följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt om företaget följer sina egna rutiner som har betydelse för säkerheten. Redan då hittades brister som företaget lovade att åtgärda under 2015. Under året har Transportstyrelsen haft kontakt med de norska och danska tillsynsmyndigheterna där den norska myndigheten hittat brister när det gäller lastning.

I september 2015 gjorde Transportstyrelsen en mer utförlig systemrevision av TX Logistik och myndigheten kunde då konstatera att bristerna är så allvarliga att tillståndet för att köra på järnvägen måste återkallas.

Bland annat har Transportstyrelsen konstaterat följande brister:

 • TX Logistik saknar kunskap och förmåga att hantera riskerna i sin verksamhet. På fråga om vilka riskbedömningar och riskanalyser som gjorts, svarade säkerhetschefen för Sverige att det är något de nyligen börjat jobba med då det är något nytt. I detta sammanhang ska särskilt noteras att det inte handlar om ett nytt järnvägsföretag, utan om ett företag som verkat på marknaden i flera år. TX Logistik har haft sitt tillstånd att bedriva järnvägstrafik sedan den 24 mars 2005.
 • Vid mötet i Borlänge den 9 februari 2015, redovisade TX Logistik muntligt för hur företaget skulle se över sitt säkerhetsstyrningssystem i avsikt att dels uppdatera, revidera och anpassa det utifrån verksamheten i Sverige, Norge och Danmark. Det uppgavs att säkerhetscheferna i respektive land träffas minst två dagar i veckan och arbetar med detta och att man tagit fram en korsreferenslista som ska ligga till grund för arbetet med att uppdatera säkerhetsstyrningssystemet. Vid Transportstyrelsens revision den 2–3 september 2015 konstaterades det att arbetet inte följt den utlovade planen.
 • TX Logistik saknar tydliga rutiner för kontroll av personalens hälsa och kompetens. Vid stickprovskontroll visade det sig att verifikat på genomförd fortbildning för lokförare avseende infrastruktur inte kunde uppvisas. Det saknades även verifikat på operatörsspecifik utbildning. Företaget kunde därför inte intyga att företagets anställda och inhyrda förare genomgått en sådan utbildning. Det saknades också tydliga rutiner för hur man löpande kontrollerar att personal i säkerhetstjänst, t ex lokförare, uppfyller krav innan tjänstgöring. När företaget inte har kontroll på personalens kompetens och hälsa finns det risk för att företaget använder sig av obehörig personal för arbetsuppgifter med betydelse för trafiksäkerheten. Det saknas även rutiner för kontroll av personalens status när det gäller hälsa och kompetens och vad som gäller när någon inte längre uppfyller kraven.
 • Beslutet om återkallande kan överklagas till förvaltningsrätten.

  Mediekontakt:

  Anders Ullvén, sektionschef för järnvägsföretag på Transportstyrelsen, 010- 495 55 42

  Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen, 010- 495 40 42

  Om Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

  Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.