Skip to main content

Transportstyrelsen föreslår lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 11:31 CET

För att ge polismyndigheter och Tullverket möjligheten att på ett effektivt sätt säkerställa efterlevnaden av förbud mot fortsatt färd som meddelats på grund av att ett fordon eller förare innebär en påtaglig fara för trafiksäkerheten, vissa trafikbrott eller för att verkställa betalning av sanktionsavgifter och i vissa fall böter föreslår Transportstyrelsen att det införs en lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Den mest ingripande åtgärden som föreslås är klampning av fordon. Det är ett av de förslag som Transportstyrelsen har för att öka regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg som nu lämnas till regeringen.

Transportstyrelsen fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Ett av de områdena gäller konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon.

Den 28 februari 2014 redovisade Transportstyrelsen sitt uppdrag för regeringen.

Transportstyrelsen föreslår att det ska införas en ny lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Lagen reglerar vilka åtgärder som polismyndighet eller Tullverket får besluta om för att säkerställa att en polismans eller en tulltjänstemans hindrande av fortsatt färd efterlevs samt under vilka förutsättningar och under hur lång tid ett sådant beslut ska gälla.

De åtgärder som omfattas av lagen är: 

  • omhändertagande av frakthandlingar,
  • omhändertagande av fordonsnycklar,
  • omhändertagande av registreringsskyltar och 
  • klampning av fordon. 
Klampning av fordon är den mest ingripande åtgärden. Klampning definieras som att ett fordon förses med en mekanisk låsanordning eller elektronisk utrustning för intensivövervakning.
Polismyndighet eller Tullverket ska kunna använda sig av åtgärderna för att hindra fortsatt färd. Syftet med det är att kunna: 
  • verkställa betalning av förskott på sanktionsavgift och böter i vissa fall,
  • förhindra fortsatt färd med fordon vars förare utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten,
  • förhindra fortsatt färd med fordon som utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och 
  • förhindra fortsatt färd som skulle innebära att fortsatt brott begås.

– En god regelefterlevnad bland svenska och utländska transportörer är viktigt för att upprätthålla hög trafiksäkerhet i samhället och konkurrens på lika villkor inom yrkestrafiken. Polisman eller tulltjänsteman har redan idag enligt flera bestämmelser en skyldighet eller möjlighet att hindra fortsatt färd. Men det regleras inte i någon författning vad som får göras för att hindra fortsatt färd. För att säkerställa att förbudet följs krävs det därför att polismän eller tulltjänstemän fysiskt övervakar fordonet under tiden som förbudet består. Sådan övervakning är både tidskrävande och kostsam. Med de förslag som vi nu lägger får polismyndigheter och Tullverket möjlighet att istället omhänderta frakthandlingar, fordonsnycklar eller att klampa fordonet, säger Annika Troive, jurist på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen och en av utredarna.

Mer information 

Läs hela rapporten ”Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg - 1. Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon - Delredovisning av regeringsuppdrag N2013/2816/TE” 

www.transportstyrelsen.se/regelefterlevnad2014

Kontaktinformation: 

Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen
010- 495 40 42
henrik.olars@transportstyrelsen.se 

Övriga pressansvariga: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/ 

Annika Troive, jurist på Transportstyrelsen
010- 495 56 87
annika.troive@transportstyrelsen.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera