Skip to main content

Transportstyrelsen presenterar olycksstatistik för första halvåret 2013

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 14:30 CEST

110 personer omkom på väg under första halvåret 2013 vilket är 7 färre än första halvåret 2012. Antalet omkomna på järnväg ökade. Antal omkomna inom sjöfarten har ökat men minskat inom privat- och sportflyget. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Något fler MC-olyckor på väg

Siffrorna för väg baserar sig preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 27:e juni. Det betyder att även om antalet dödade i vägtrafiken preliminärt är färre i år jämfört med förra året, beräknas nivån hamna på samma nivå som ifjol då hela juni 2013 summerats.

Under helgen 29-30 juni har ett par dödsolyckor skett men dessa är inte med i denna statistik.

Av de 110 omkomna personerna hade 64 färdats i personbil vilket är lika många som första halvåret ifjol. 15 av de omkomna personerna hade färdats på motorcykel vilket är fyra fler än första halvåret ifjol. Motsvarande uppgifter var för mopedister 1 (2), för cyklister 8 (10) och för fotgängare 16 (18).

Under perioden skedde ett par extra uppmärksammade olyckor, dels masskrocken på Tranarpsbron i Skåne i januari där en person dödades, dels olyckorna på E18 utanför Arboga med flera bilar inblandade under maj månad där en person förolyckades.

– Varje dödsolycka som sker inom alla trafikslagen är en stor meningslös tragedi för familj och närstående. Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med myndigheter och andra aktörer för att ytterligare minska de dödade inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Olyckor på järnväg följer tidigare trend

Årets första sex månader följer tidigare års utveckling av antal avlidna inom järnvägstransportsystemet. Preliminära uppgifter visar att 56 personer har avlidit till och med den 27 juni, vilket är fler än för motsvarande period 2012 (41) och 2011 (40). Preliminärt avled ingen passagerare eller anställd under årets första sex månader, vilket även var fallet under 2012 och 2011.

– Att åka tåg är mycket säkert och även arbetsolyckorna vid järnvägen hålls på noll. Det är bra. Samtidigt är det olyckligt att antalet dödade utanför tågen inte minskar. Fortfarande är det stora bekymret olyckorna som beror på spåröverträdelser och plankorsningsolyckor, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Sjöfart och luftart

Inom fritidsbåtslivet ökade antalet omkomna under första halvåret 2013 jämfört med första halvåret 2012 från 4 till 13.

– 2013 har börjat avsevärt sämre än 2012. Jämför man med genomsnittet för första halvåret de senaste åtta åren ligger 2013 på genomsnittet på 13 omkomna, säger Staffan Widlert.

Inom yrkessjöfarten omkom fyra personer under första halvåret 2013, jämfört med en person samma period året innan.

Under det första halvåret 2013 omkom 2 personer inom luftfarten och 2 skadades allvarligt. Samma tidsperiod under 2012 omkom 5 personer och 11 skadades allvarligt. Olyckorna drabbade i huvudsak privat- och sportflyget. Ingen dödades eller skadades allvarligt inom kommersiell luftfart under första halvåret.

Uppgifterna som rör fritidsbåtar samt yrkessjöfart gäller alla olyckor i Sverige, oavsett var i världen fartyget är flaggat.

Uppgifter som rör luftfart omfattar svenskregistrerade luftfartyg, oavsett var i världen de inträffat samt utländska luftfartyg i svenskt luftrum.

Notera!

Samtliga uppgifter inom väg och järnväg gäller för tiden fram till och med 27 juni och är ytterst preliminära. Uppgifterna inom sjöfart och luftfart gäller för tiden fram till och med 30 juni och är även de ytterst preliminära.

Mer information:

Mer information om olyckorna finns på Transportstyrelsens webbplats på:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/olyckor-h1-2013/

Kontaktpersoner:

Henrik Olars, pressansvarig på Transportstyrelsen

Telefon: 010- 495 4042, e-post: henrik.olars@transportstyrelsen.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy