Skip to main content

3 har 502 000 kunder i Skandinavien och nästan 12 000 000 kunder världen över

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:03 CET

3gruppen mer än fördubblade intäkterna 2005, nådde break-even på EBITDA-nivå före kundakvistionskostnader och siktar på vinst under 2007.
Detta rapporterar 3s Hong Kong-baserade huvudägare Hutchison-Whampoa idag i företagets årsberättelse för 2005.

Under 2005 har konkurrensen hårdnat betydligt på alla viktiga mobilmarknader i Europa. Till skillnad från i stort sett alla andra operatörer fortsätter dock 3gruppen att visa både ökat antal abonnenter och förbättrat ekonomiskt och finansiellt resultat. Även i Sverige är 3 den enda operatör som kan uppvisa en större tillväxt.

Antalet kunder hos 3 världen över ökade med 65,5 % från 31 december 2004 till 11 061 000 kunder 31 december 2005 och 11 909 000 kunder idag. Mätt i antalet abonnenter har 3 idag drygt 5 % av mobilmarknaden i Storbritannien, drygt 8 % av mobilmarknaden i Italien och runt 4 % av den svenska mobilmarknaden. I Skandinavien har 3 nu 502 000 kunder.

3gruppens intäkter ökar emellertid betydligt snabbare än antalet abonnenter, med 138 % från 2004 till 2005, vilket visar att 3 attraherar mer värdefulla kunder och tar större marknadsandelar mätt i kundvärde. Den är positiva utvecklingen är både ett resultat av ökat fokus på fakturakunder och på icke-röst-intäkter som ligger över genomsnittet. De totala intäkterna per kund – ARPUn – minskade bara obetydligt, från 43,11 Euro vid senaste rapporttillfället till 42,20 Euro. Detta är i första hand ett resultat av en nedgång under första halvan av 2005 medan såväl icke-röst ARPU som total ARPU stärkts under andra halvan av året. Båda ligger väl över genomsnittet för mobilbranschen.

3gruppen fortsätter också att förbättra sina driftskostnader. Gruppen som helhet rapporterar positivt EBITDA före alla kundanskaffningskostnader - CACs för helåret om 1 825 miljoner HK$, en 123 % förbättring över förra årets LBITDA om 7 906 miljoner HK$. Både 3 Italien och 3 UK kan dessutom rapportera positivt EBITDA efter CACs på månadsbasis. 3Italien nådde denna milstolpe i augusti och 3 UK i december. Det betyder att på dessa båda viktiga marknader genererar 3 tillräckligt med intäkter för att täcka både drift och fortsatt tillväxt. Målet är att hela 3gruppen ska göra samma sak under 2006.

Kostnaden för anskaffning av kunder – CAC - ökade en aning för det fulla året till 293 Euro, jämfört med de 274 Euro som rapporterades i 3gruppens interimsresultat. Förklaringen är dels sena leveranser av lågkostnadsmobiler, dels den ökande andelen fakturakunder på alla de europeiska marknaderna. Den ökande ARPUn under andra halvåret visar också att 3gruppen attraherade mer värdefulla kunder än under årets första månader. Gruppens nuvarande inköpskostnader för nya mobiler ligger väsentligt under genomsnittet för 2005 och alla indikationer är att CAC kommer att sjunka under 2006.

Målsättningen är att 3gruppen som helhet ska visa ett positivt resultat före bokslutsdispositioner 2007.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig för nedladdning på www.hutchison-whampoa.comFör mer information kontakta:
Erik Hörnfeldt, Information & PR,
Mobil: +46 (0)735-33 74 04
E-post: erik.hornfeldt@tre.seOm 3
3-gruppen är världens ledande operatör av mobila bredbandsnät och mediatjänster med nästan 12 miljoner kunder i nio länder. I Sverige och Danmark är 3 ett joint venture mellan Hong Kong-baserade Hutchison-Whampoa Limited (60%) och Investor AB (40%). 3 Skandinavien har även en licens att driva 3G-nät i Norge. För mer information, gå till www.tre.se