Skip to main content

Hi3G har tecknat ramavtal med PNB och Prenad om 3G-utbyggnad i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2002 10:06 CET

Hi3G har tecknat ramavtal med PNB och Prenad om utbyggnad av infrastruktur för den tredje generationens mobiltelefonnät, 3G. Ramavtalen gäller projektering och byggnation av basstationer i Sverige.

Ramavtalen med PNB och Prenad gäller totalentreprenad och omfattar projektledning, projektering, byggnation och förinstallation av basstationer i Malmöregionen.

Antal basstationer som byggs under ramavtalet kommer att bestämas löpande.

- Dessa samarbeten med PNB och Prenad ger oss ytterligare resurser i byggandet av den infrastruktur som möjligör vårt framtida tjänsteerbjudande, säger Chris Bannister, VD Hi3G. Vi är övertygade om att både PNB och Prenad kommer att leva upp till våra högt ställda krav vad gäller kvalitet och omsorg för miljön.

- Genom samarbetet med Hi3G förstärker PNB sin position och sin styrka vad gäller utbyggnaden av den nya infrastrukturen, säger Percy Nilsson, C.E.O. i PNB-koncernen.
Vi är stolta över uppdraget att få vara med och bygga upp den nya generationens mobil kommunikation.

För mer information vänligen kontakta:

Niclas Lilja, informationschef, Hi3G

Telefon: 0733-55 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se

Jörgen Askeroth, CTO, Hi3G

Telefon: 0733-55 70 30, e-post: jörgen.askeroth@hi3gacess.se

Mikael Brunnsäter, Affärsutveckling, PNB

Telefon: +46 70 233 2874, e-post: mikael.brunnsater@pnb.se

Bertil Olsson, Filialchef, Prenad AB

Telefon: +46 40 671 71 00, e-post: bertil.olsson@prenad.se

Hi3Gs ambitionär attbli ledande på denskandinaviska3G-marknaden.Bolaget har 3G-licenser i Sverige och Danmark och kommer att erbjudaattraktiva och innovativa mobila multimediatjänster.Hi3G är ett renodlat 3G-bolagmed global närvaro vilket gerfokus ochstyrka.Bolaget ägs avHutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), sombåda besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Hi3G bygger sitt erbjudande tillsammans medandra Hutchison Whampoabolag som innehar3G-licenser i Australien, Hongkong, Israel, Italien, Storbritannien och Österrike. För mer information vänligen besök www.hi3gaccess.se.

www.pnb.se

www.prenad.se