Skip to main content

Hi3G tecknar avtal med Birka Energi om samutnyttjande av master för 3G-utrustning

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2002 10:05 CET

Hi3G har ingått avtal med Birka Energi gällande inplacering av Hi3Gs antenner och annan utrustning i Birka Energis kraftledningsstolpar och transformatorstationer.

Parterna har kommit överens om att inte uppge ordervärdena.

- Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett avtal gällande mastdelning för Hi3Gs 3G-basstationer. Det ligger helt i vår målsättning att ge Sverige tillgång till denna nya infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt, och med så liten inverkan på miljön som möjligt, säger Jörgen Askeroth, CTO Hi3G. Vi siktar på att skriva avtal med fler mastägare, fortsätter Jörgen.

- Genom att utnyttja vår befintliga infrastruktur i form av master, industribyggnader och stationer kan vi erbjuda mycket bra placeringar av 3G-stationerna , säger Bengt Almgren, ansvarig för Birka Energis kommunikationsaffär. Det innebär bättre kapitalutnyttjande för oss, lägre kostnader för teleoperatörerna och avsevärt mindre miljöstörning jämfört med nylokaliserade master.

För mer information vänligen kontakta:

Niclas Lilja, informationschef, Hi3G

Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se

Jörgen Askeroth, CTO, Hi3G

Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 30, e-post: jorgen.askeroth@hi3gaccess.se

Merril Boman, Informationsdirektör, Birka Energi AB

Telefon: +46 (0) 70 590 79 75, e-post: merril.boman@birkaenergi.se

Hi3Gs ambitionär attbli ledande på denskandinaviska3G-marknaden.Bolaget har 3G-licenser i Sverige och Danmark och kommer att erbjudaattraktiva och innovativa mobila multimediatjänster.Hi3G är ett renodlat 3G-bolagmed global närvaro vilket gerfokus ochstyrka.Bolaget ägs avHutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), sombåda besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Hi3G bygger sitt erbjudande tillsammans medandra Hutchison Whampoabolag som innehar3G-licenser i Australien, Hongkong, Israel, Italien, Storbritannien och Österrike. För mer information vänligen besök www.hi3gaccess.se.

www.birkaenergi.se