Skip to main content

Hi3G tecknar avtal med Vattenfall om samutnyttjande av master för 3G-utrustning

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2002 10:08 CET

Hi3G har ingått avtal med Vattenfall gällande inplacering av Hi3Gs antenner och annan utrustning i Vattenfalls kraftledningsstolpar och transformatorstationer.

- Jag är glad att kunna presentera ytterligare ett avtal gällande mastdelning för Hi3Gs 3G-basstationer. Vår ambition är att ge Sverige tillgång till den nya 3G infrastrukturen på ett kostnadseffektivt sätt, och med ett minimum av miljöpåverkan, säger Jörgen Askeroth, CTO Hi3G. Vi siktar på att skriva avtal med fler mastägare, avslutar Jörgen.

- Genom att erbjuda vår befintliga infrastruktur i form av master, kraftledningsstolpar och stationer kan vi erbjuda mycket bra placeringar av 3G-stationerna , säger Bo Sörberg, Marknadschef för Vattenfall AB Elnät Sverige. Det innebär avsevärt mindre miljöstörning, snabbare utbyggnad samt lägre kostnader för teleoperatörerna jämfört med nylokaliserade master.

Parterna har kommit överens om att inte uppge ordervärdena.

För mer information vänligen kontakta:

Niclas Lilja, informationschef, Hi3G

Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se

Jörgen Askeroth, CTO, Hi3G

Telefon: +46 (0) 7 33 55 70 30, e-post: jorgen.askeroth@hi3gaccess.se

Bo Sörberg, Marknadschef, Vattenfall AB Elnät Sverige

Telefon: +46 (0) 7 515 79 25 , e-post: bo.sorberg@network.vattenfall.se

Hi3Gs ambitionär attbli ledande på denskandinaviska3G-marknaden.Bolaget har 3G-licenser i Sverige och Danmark och kommer att erbjudaattraktiva och innovativa mobila multimediatjänster.Hi3G är ett renodlat 3G-bolagmed global närvaro vilket gerfokus ochstyrka.Bolaget ägs avHutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), sombåda besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Hi3G bygger sitt erbjudande tillsammans medandra Hutchison Whampoabolag som innehar3G-licenser i Australien, Hongkong, Israel, Italien, Storbritannien och Österrike. För mer information vänligen besök www.hi3gaccess.se.

www.vattenfall.se