Skip to main content

Hi3G utser Chris Bannister till vice ordförande och Shlomo Liran till VD

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 12:15 CET

Idag meddelar Hi3G Access AB att Chris Bannister kommer att utses till
vice ordförande i bolagets styrelse. Shlomo Liran, nu VD på satellit TV
företaget Yes i Israel, utses till ny VD för Hi3G. Hi3G driver 3 i
Skandinavien. Utnämningarna gäller från januari 2004.

Chris Bannister har efter drygt två år som VD framgångsrikt lett
bolagets utveckling till en operativ fas. I sin nya roll som vice
ordförande i styrelsen kommer han att under en övergångsperiod stödja
Shlomo Liran samt arbeta med att utveckla företagets nordiska
verksamhet.
- Dessa förändringar reflekterar 3s utveckling till ett operativt bolag.
Chris Bannister har framgångsrikt byggt upp företaget, som har inlett
försäljning av tjänster i två länder. Som vice ordförande i styrelsen
kommer Chris att arbeta med strategiska frågor samt säkerställa
kontinuitet i övergången. Jag vill också ta tillfället i akt att
välkomna Shlomo Liran till Skandinavien. Hans 15 år långa erfarenhet som
framgångsrik företagsledare kommer att vara mycket värdefull i den
fortsatta utvecklingen av 3, säger styrelsens ordförande Björn Svedberg.

Om 3:
3 är först med att erbjuda mobil videokommunikation i Sverige och
Danmark. I Skandinavien ägs 3 av Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB
(40%). Båda företagen har stora internationella nätverk och besitter
världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Genom Hutchison
Whampoa är 3 världsledande inom mobil videokommunikation med 3G-licenser
i Australien, Danmark, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Norge,
Storbritannien, Sverige och Österrike. Besök oss gärna på www.tre.se.

För mer information vänligen kontakta:
Björn Svedberg Styrelsens ordförande
Tel: +468 545 01 777
E-post: bs@kaw.se