Skip to main content

Jan Edhäll blir VD för 3G Infrastructure Services AB - Europolitan Vodafone och Hi3G Access gemensamma UMTS-infrastrukturbolag

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2001 11:59 CEST

Jan Edhäll har utsetts till VD för 3G Infrastructure Services från och med den 1 juni 2001. Jan Edhäll kommer närmast från en position som VD för Allgon. Innan det arbetade Jan i 24 år i olika befattningar på Ericsson, såväl i Sverige som utomlands.

- Vi är mycket nöjda att Jan blir chef för vårt gemensamma infrastrukturbolag. Han har mycket gedigen erfarenhet från telekomsektorn och kommer att bli en stor tillgång för 3G Infrastructure Services, säger Ulf J. Johansson, ordförande i 3G Infrastructure Services AB och Björn Svedberg, vice ordförande, i en gemensam kommentar.

3G Infrastructure Services AB kommer att förse Europolitan Vodafone och Hi3G med UMTS-infrastruktur som täcker upp till 70 procent av befolkningen.

- Detta är ett av de mest spännande och krävande uppdragen man kan få inom telekomindustrin i Sverige idag, säger Jan Edhäll. Min första uppgift blir att rekrytera skickliga personer som vill arbeta med att förse Sverige med denna nya infrastruktur. Jag ser med tillförsikt fram emot att fullfölja uppdraget med att erbjuda ett högkvalitativt UMTS-nät så effektivt som möjligt, avslutar Jan Edhäll.

Hi3G och Europolitan Vodafone kommer att behålla sin självständighet vad gäller utveckling och tillhandahållande av tjänster och innehåll till kunderna, samt marknadsföring och prissättning av tjänster och innehåll. Nyligen tecknade operatören Orange ett intentionsavtal om anslutning till 3G Infrastructure Services AB.

För ytterligare information:

Jan Edhäll, tillträdande VD, 3G Infrastructure Services AB

Telefon: 0708-38 99 22

Ulf J. Johansson, ordförande, 3G Infrastructure Services AB

Telefon: 08-678 09 50

Björn Svedberg, vice ordförande, 3G Infrastructure Services AB

Telefon: 08-545 017 77

3G Infrastructure Services AB ägs till hälften vardera av Europolitan Vodafone och Hi3G Access AB. Bolaget har som mål att bygga och driva en UMTS-infrastruktur av hög kvalitet, med undantag för storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, där operatörerna kommer att bygga och driva egna nät.