Skip to main content

Orange ansluter sig till 3G Infrastructure Services AB som dess tredje ägare utöver Hi3G och Europolitan Vodafone

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2002 09:54 CET

Idag meddelas att Orange ansluter sig som tredje ägare till 3G Infrastructure Services AB (3GIS), som bildats av Hi3G och Europolitan Vodafone. 3GIS uppgift är att för sina ägare bygga och driva UMTS-infrastruktur som täcker upp till 70 procent av den svenska befolkningen.

- Avtalet utgör ännu en milsten i utrullningen av en kostnadseffektiv högkvalitativ UMTS-infrastruktur, vilket kommer att gynna Hi3G's kunder, säger Chris Bannister VD Hi3G.

Orange Sveriges anslutning innebär högre kostnadseffektivitet i utbyggnaden, färre totalt antal master och därmed en mindre effekt på den svenska landskapsbilden. Enligt avtalet är de tre bolagen likvärdiga parter i 3GIS.

Samarbetet ligger i linje med PTS riktlinjer och licensvillkor, samt förutsätter godkännanden från berörda myndigheter.

3GIS ägs till lika delar av Hi3G Access AB, Europolitan Vodafone och Orange Sverige. Bolaget har till uppgift att bygga en gemensam svensk infrastruktur utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. I dessa regioner kommer operatörerna att ha egna nät. Parterna kommer att behålla sin operativa självständighet vad gäller utveckling och tillhandahållande av tjänster och innehåll till kunderna, marknadspositionering och prissättning. 3GIS har sitt huvudkontor i Stockholmsområdet.

För mer information vänligen kontakta:

Niclas Lilja, Hi3G, Director Communications

Telefon: +46 7 33 55 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se

Jeremy Sell, Orange Sverige AB, VD

Telefon: 040-631 70 00, e-post: jeremy.sell@orange.se

Anette Gregow, Orange Sverige AB, Presschef

Telefon: +46 733 53 72 07, e-post: anette.gregow@orange.se

Jerry Huxtable, Orange Sverige AB, vice VD

Telefon: 040-631 70 00, e-post: jerry.huxtable@orange.se

Jon Risfelt, Europolitan Vodafone, VD

Telefon: +46 - (0)708-33 10 01 e-post: jon.risfelt@europolitan.se

Johan Holmgren, Europolitan Vodafone, Press Relations Manager

Telefon: +46 - (0)455 - 331 000, e-post johan.holmgren@europolitan.se


Hi3G har UMTS licens i Sverige och Danmark och har som ambition att bli en ledande mobilmultimediaoperatör med attraktiva och innovativa tjänster. Bolagets styrka är att det är ett renodlat 3G-bolag, utan något arv från gamla tekniker som GSM. Hi3G expanderar snabbt, stärkta av dess ägare Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), som bägge besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Genom Hutchison Whampoagruppen samarbetar bolaget med innehavare av 3G licenser i Australien, Hongkong, Israel, Italien, Storbritannien, och Österrike. För mer information, vänligen besök www.hi3gaccess.se

Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafones styrka är fokuseringen på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1500 personer. Europolitan Vodafones moderbolag Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings AB och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone finns representerad på fem kontinenter och har mer än 200 miljoner mobilteleanvändare. Under april 2002 byter Europolitan Vodafone namn till Vodafone för att tydligare markera att företaget är en del av världens största mobiltelekoncern. www.europolitan.se och www.vodafone.com.


Orange och wirefreeTM är varumärken som ägs av Orange. Orange är ett av världens mest avancerade och snabbast växande företag inom trådlös kommunikation. Med en internationell närvaro i 20 länder och med mer än 37 miljoner kunder är Orange Europas näst största mobiloperatör. Orange målsättning är att finnas i 50 länder 2005. För närvarande erbjuder Orange roaming på 255 nätverk i 114 länder. I Storbritannien har Orange vunnit pris i JK Power and Associates undersökning av kundtillfredsställelse i 4 år i rad.

Orange har blivit tilldelade 11 UMTS-licenser i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Italien, Österrike, Sverige, Schweiz, Portugal, Belgien, Danmark och Frankrike. Orange nätverk för den tredje generationens mobiltelefoni (UMTS) i Sverige kommer att vara fullt utbyggt i slutet av 2003. Orange Sverige AB ägs av Orange SA och Schibsted. För mer information, vänligen besök www.orange.se eller www.orange.com.