Skip to main content

Orange skriver intentionsavtal om samarbete med Hi3G Access AB och Europolitan Vodafone inom UMTS-infrastrukturen

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2001 11:57 CEST

Idag blev det klart att Orange formellt närmar sig det redan etablerade samarbetet mellan Hi3G Access AB och Europolitan Vodafone inom infrastrukturen för 3G. Intentionsavtalet ger Orange ett erbjudande att bli delägare i 3G Infrastructure Services AB. Samarbetet gäller endast utbyggnaden och driften av en gemensam UMTS-infrastruktur i Sverige.

Intentionsavtalet innebär att Orange har ett erbjudande att bli tredjedelsägare i 3G Infrastructure Services AB, det nya joint venture som bildats av Hi3G Access AB och Europolitan Vodafone för gemensam utbyggnad av UMTS-infrastruktur i Sverige. Om Orange tackar ja till erbjudandet blir de tre bolagen likvärdiga parter i bolaget.

3G Infrastructure Services AB har till uppgift att för sina ägare bygga och driva en UMTS-infrastruktur som täcker upp till 70 procent av den svenska befolkningen.

- Avtalet markerar vår tydliga vilja att under bibehållen konkurrens bygga en UMTS-infrastruktur av hög kvalitet till förmån för våra kunder, säger Jeremy Sell, VD för Orange Sverige.

För 3G Infrastructure Services AB innebär ett samarbete mellan de tre parterna en kostnadseffektiv utbyggnad och en gynnsammare effekt på den svenska landskapsbilden.

Det avsedda samarbetet ligger i linje med PTS riktlinjer och licensvillkor, samt förutsätter godkännanden från berörda myndigheter.

3G Infrastructure Services AB ägs till hälften vardera av Hi3G Access AB och Europolitan Vodafone. Bolaget har som tidigare meddelats till uppgift att bygga en gemensam infrastruktur utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa regioner kommer operatörerna att ha egna nät. Parterna kommer att behålla sin självständighet vad gäller utveckling och tillhandahållande av tjänster och innehåll till kunderna. 3G Infrastructure Services AB kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholms-området.

 

För mer information vänligen kontakta:

Niclas Lilja, Informationschef, Hi3G

Telefon: 0708-45 70 90, e-post: niclas.lilja@hi3gaccess.se

Bo Johannisson, ansvarig strategisk utveckling, Europolitan Vodafone

Telefon: 0708-33 18 04, e-post: bo.johannisson@europolitan.se

Johan Holmgren, informationsansvarig, Europolitan Vodafone

Telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@europolitan.se

Cecilia Lindgren, Informationschef, Orange

Telefon: 070 - 697 68 36, e-post: cecilia.lindgren@orangesweden.com

Om Europolitan Vodafone

Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Vår styrka är vårt fokus på utveckling av internationella tjänster, Service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1400 personer. Europolitan Vodafone är noterat på OM-börsens Attract 40-lista genom Europolitan Holdings AB. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 80 miljoner kunder (proportionellt antal kunder, beräknat efter ägarandel).

www.europolitan.se och www.vodafone.com.

Om Hi3G

Hi3G:s ambition är att bli Sveriges ledande 3G-operatör, med innovativa tjänster och ett högkvalitativt nätverk. Vår styrka är att vi är ett renodlat 3G-bolag, utan något arv från gamla tekniker som GSM. Hi3G innehar UMTS -licens i Sverige och är öppet för kommersiellt samarbete. Vi expanderar snabbt, stärkta av våra ägare Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%), som bägge besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Genom Hutchisongruppen samarbetar vi med innehavare av 3G licenser i Australien, Italien, Storbritannien, och Österrike. Hi3G:s tjänster kommer att täcka Sveriges befolkning i slutet av 2003. För mer information, vänligen besök www.hi3gaccess.se.

Om Orange

Orange är ett av världens mest avancerade och snabbast växande företag inom trådlös kommunikation. Med mer än 30 miljoner kunder är Orange Europas näst största mobiloperatör. Orange bygger nu nätverk för den tredje generationens mobiltelefoni (UMTS) bl a i Sverige. Orange Sverige AB ägs av France Télécom, Bredband Mobil, Skanska, NTL och Schibsted. www.orange.com eller www.orangecommunications.nu .