Skip to main content

Tre överklagar PTS beslut om 700 MHz-bandet, riskerar försämra för svenska mobilkunder

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2018 13:30 CEST

Tre överklagar PTS beslut om auktionsförfarande för 700 MHz-bandet till förvaltningsrätten i Stockholm. Tre anser att beslutet strider mot flera EU-direktiv, regeringens instruktion för PTS samt myndighetens egna föreskrifter om att agera konkurrensfrämjande.

Beslutet riskerar att stänga ute Tre från den framtida 5G-marknaden med allvarliga konsekvenser för svenska mobilkunder och för Sverige som ledande IT- och telekomnation.

- PTS bryter mot sin egen praxis och även mot hur andra länder i Europa fördelar sina frekvenser, där samtliga aktörer garanteras tilldelning. Denna kursändring riskerar att försämra för framtidens mobilkunder samt minskar även chanserna att nå regeringens mål om att vi ska vara bäst i världen på 5G, säger Johan Johansson, vd Tre Sverige.

PTS beslut från den fjärde juli är viktigt och får stora effekter på hur Sveriges 5G-nät byggs. Risken är stor att man påbörjar en nedmontering av den konkurrens som finns i dag som gett Sverige bland de billigaste mobilabonnemangen i Europa och bidragit till att utveckla innovativa tjänster och produkter.

700-bandet är ett pionjärband för att bygga ut 5G-nätet i Sverige. De svenska direktiven för hur auktionen ska bedrivas bygger i stor utsträckning på två EU-direktiv, Ramdirektivet och Auktorisationsdirektivet.

Enligt dessa direktiv har PTS en skyldighet att främja konkurrens som gynnar konsumenterna, något som beslutet den fjärde juli inte tar hänsyn till i tillräcklig utsträckning. Tvärtom riskerar PTS utformning av auktionsvillkoren att försämra konkurrensen på svensk mobilmarknad under ett decennium. De största aktörerna får möjlighet att lägga merparten av det framtida 5G-nätet under sig. I tidigare auktioner från PTS och i andra EU-länder har man valt en väg som säkrar konkurrensen.

- Vi har lyft fram detta perspektiv i våra remissvar men inte fått gehör. Då vi anser att beslutet är viktigt för både svenska mobilkunder och vår egen utbyggnad av 5G-nätet väljer vi denna ovanliga åtgärd, säger Johan Johansson, vd för Tre Sverige.

För mer information, kontakta:
Mårten Lundberg, kommunikationschef Tre,marten.lundberg@tre.se eller 0735-33 73 60

Om Tre

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver Tre 3G- och 4G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000 anställda. Tre Skandinavien, som är en del av den globala 3-gruppen med verksamhet i elva länder, ägs av Hong Kong-baserade CK Hutchison, som äger 60 procent av bolaget, och svenska Investor AB, som äger 40 procent. Läs mer om Tre påwww.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com.