Skip to main content

16:e Transportkonferensen i Trelleborgs Hamn

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 14:20 CET

Landshöving Anneli Hulthén med vinnarna i Årets Lyft från MOVEBYBIKE

Klimatavtalet – Utmaningar och möjligheter
Årets tema för Transportkonferens var Klimatavtalet med dess utmaningar och möjligheter och lockade 120 deltagare från ham­nar, rederier, myndigheter, fraktköpare och transportsektorn i stort. Mikael Castanius, Branschchef för Sveriges Hamnar var moderator för dagen. Torbjörn Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande inledde och visade exempel på kommunens miljöprofil. Tommy Halén, VD för Trelleborgs Hamn AB, hälsade välkommen till hamnen och inledde konferensen med en film med franska toner om klimatavtalet med sikte på 1,5 grader som tecknades i Paris.

Landshövdingens första officiella framträdande
Det var glädjande för oss att vår nytillträdda Landshövding Anneli Hulthén gjorde sitt första officiella framträdande och inledningstalade på Transportkonferensen 2016. En fråga som ligger henne varmt om hjärtat är nämligen transport och klimatfrågor och hon talade om vikten av att vi minskar vår klimatpåverkan i hela världen och att vi börjar nu, utifrån de kunskaper vi har för att klimatet ska bli bättre. Klicka på länken för att se hennes framträdande här

Vägtrafik
Första passet handlade om vägtrafik. Karin Svensson Smith (MP) inledde och menade på att klimatpåverkan berör kommande generationer och att vi alla måste känna vårt ansvar genom att vi måste byta till mer energieffektiva transportslag, byta bränsle, eventuellt lagstiftning för bränsle, ha miljözoner i städer samt att hitta andra vanor så att vi inte transporterar så mycket. ”Snabbast är inte alltid bäst”. Hon tog också upp frågan ”Just in time”, vilket till viss mån motsades från deltagare i publiken. Paneldebatten följde sedan upp och fick ge sin syn på saken.

Stephan Müchler, VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ansåg att järnvägen inte fungerar och att fördelningen av infrastrukturpengar var orättvis mellan Skåne- och Stockholmsregionen och att det behövs mer medel till Skåne.

Mikael Nilsson, Ordförande i Sveriges Åkeriföretag menade att man måste möta framtidens ökade godsvolymer och inte tappa i konkurrenskraft samt att det behövs en ändring i hur vi människor beter oss för att få till stånd en förändring.

Patrik Klintbom från Volvo jobbar för att ha miljön i fokus och lovade att Volvo skulle ta fram den bästa gasdrivna lastbilen. Han menade dock att det måste vara ekonomisk vinning för att nyttjaren ska ändra sitt miljöbeteende.

Årets Lyft
MOVEBYBIKE, Sveriges grönaste åkeri, fick ta emot priset ”Årets Lyft” som delades ut av Landshövding Anneli Hulthén. Godstransportråden utser årligen ett företag inom sin region som vinner priset ”Årets lyft” till företag som arbetat för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar. Det har blivit lite av en tradition att priset Godstransportrådet i Skåne/Blekinge delas ut på Trelleborgs Hamns Transportkonferens. Mer information om företaget hittar ni på länken http://www.movebybike.se

Järnväg och Intermodala transportsystem
Därefter var det dags för andra passet som handlade om Järnväg och Intermodala transportsystem. Green Cargos VD Jan Kilström konstaterade att det är mycket billigare med lastbil än järnväg och att konkurrenssituationen har ändrats när banavgifterna har höjts, oljepriset har sjunkit samt tillgång till billigare, utländsk arbetskraft. Detta rimmar inte med klimatavtalet och villkoren för järnvägstransporter måste ändras. Han drog paralleller med internationell järnväg i andra länder där länderna med järnvägsstrategi lyckats med att få mer gods till järnväg och Kilström efterlyser en sådan strategi för Sverige.

Karin Svensson Smith vill absolut se mer övergång till järnväg och hon betonade att järnvägsunderhållet bör samlas och organiseras så att det blir bättre och billigare. Panelen diskuterade lösningar på vad vi kan göra för att använda järnvägstrafiken mer och skapa möjligheter för både gods och pendling. Styrmedel, kompensation och vägslitageavgifter var några förslag från paneldebattörerna. ”Vi har bara ett jordklot. Hur svårt kan det vara?” avslutade Karin Svensson Smith panelen.

Infrastrukturen – anpassning till påtalade behov
Sista delen av konferensen handlade om Infrastrukturen – anpassning till påtalade behov, där Anna Wildt Persson från Trafikverket inledde och berättade om hur de ser på prioriteringar och mål i framtida budget.

Tommy Halén, VD Trelleborgs Hamn lyfte olika frågeställningar såsom Core hamnarna, vad innebär det att vara en Core hamn och hur vill man använda Core hamnarna? Varför finns det ingen nationell gränsöverskridande strategi för gods och järnvägstransporter? Det pratas bara om en väg ut från Sverige, nämligen Öresundsbron trots att 90 % av Sveriges export och import går över hamnarna. Konkurrensneutralitet och ökade farleds- och lotsavgifter är viktiga frågor som Tommy Halén tog upp och svaret från Karin Svensson Smith var att det kommer ett förslag på bland annat avgifter på vägslitage som kommer att bidra till en rättvisare fördelning av avgifterna. Stephan Müchler menade att man behöver titta mer på samordning mellan olika länder och att deras medlemsföretag kan tänka sig betala mer för transporter om avgiften oavkortat går tillbaka till att förbättra infrastrukturen. Tommy Halén belyste även vikten av att man i statistiken behöver titta på enheter och inte bara på ton, det är enheter som åker på färjorna/vägarna/järnvägarna och tar plats och som kräver infrastruktursatsningar. Slutligen lyfte han energifrågan och problem som finns beträffande kostnader för säkringen mellan hamnens elnät och till ”Sverige” för att hamnen ska kunna erbjuda sina kunder landel.

Under påföljande middag under kvällen fortsatte många intressanta diskussioner och förslag på förbättringar kring hållbarhet, miljöeffektivisering och klimatavtalet.

Frågan som hänger kvar i luften är, kommer vi att klara målet?

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och ledande intermodala hub för internationell trafik och servar minst fyra transportkorridorer. Hamnen har ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare med miljön i fokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy